ASUS VivoBook Lật TP501UQ máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS VivoBook TP501UQ Laptop Lật

Tải về ASUS TP501UQ Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Drivers, tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


BIOS (2)
BIOS 301 (TP501UQK)
cập nhật FW
2016 / 09 / 30 cập nhật, phiên bản 301, 4.25 MBytes
BIOS 201
vbios Cập nhật NV
2016 / 05 / 27 cập nhật, phiên bản 201, 2.58 MBytes
BIOS-Utilities (1)
Cửa sổ BIOS Flash Utility
2016 / 01 / 26 cập nhật, phiên bản V3.1.0, 965.53 KBytes
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2016 / 02 / 17 cập nhật, phiên bản V10.1.1.13, 2.7 MBytes
ATK (1)
ATKPackage
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2016 / 10 / 17 cập nhật, phiên bản V1.0.0050, 11.27 MBytes
Audio / Sound (2)
Realtek Audio Driver
2016 / 09 / 30 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7885, 13.71 MBytes
Realtek Audio Driver
2016 / 05 / 16 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7786, 223.96 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (3)
nVidia Graphics Driver
2016 / 05 / 13 cập nhật, phiên bản V10.18.13.5938, 463.6 MBytes
nVidia Graphics Driver
2016 / 05 / 05 cập nhật, phiên bản V10.18.13.5946.02, 458.59 MBytes
Intel Graphics Driver
2016 / 03 / 11 cập nhật, phiên bản V20.19.15.4377, 175.67 MBytes
LAN (1)
Driver Realtek LAN
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản V10.3.723.2015, 9.31 MBytes
Card Reader (1)
Realtek Multi-Card Reader driver
2016 / 03 / 03 cập nhật, phiên bản V10.0.10586.31222, 16.2 MBytes
TouchPad / Mouse (2)
ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver)
Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 hay muộn trước
2016 / 10 / 14 cập nhật, phiên bản V4.0.16, 55.2 MBytes
ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver)
Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 hay muộn trước
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản V4.0.12, 53.75 MBytes
Applications / Utilities (12)
Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
"Nâng cao khả năng màn hình máy tính ASUS notebook của bạn, tái tạo màu sắc phong phú hơn và sâu hơn cho kinh nghiệm trực quan tuyệt đẹp.
"
2016 / 11 / 11 cập nhật, phiên bản V3.19.0003, 9.87 MBytes
ASUS FlipLock
Phát hiện các chế độ của máy tính xách tay với G-cảm biến của nó và khóa bàn phím và touch pad vật lý cho bạn để thuận tiện sử dụng màn hình cảm ứng trong chế độ máy tính bảng.
2016 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản V1.0.18, 5.44 MBytes
ASUS Live Update
2016 / 08 / 26 cập nhật, phiên bản V3.4.3, 8.82 MBytes
ICEsound
Đó là thông minh phần mềm cải thiện âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh trong những trải nghiệm âm thanh trên máy tính xách tay.
2016 / 08 / 18 cập nhật, phiên bản V1.0.1.21, 5.86 MBytes
ASUS Live Update
2016 / 06 / 06 cập nhật, phiên bản V3.4.1, 8.71 MBytes
Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
Nâng cao khả năng màn hình máy tính ASUS notebook của bạn, tái tạo màu sắc phong phú hơn và sâu hơn cho kinh nghiệm trực quan tuyệt đẹp.
2016 / 05 / 17 cập nhật, phiên bản V3.14.0006, 10.58 MBytes
ICEsound
Đó là thông minh phần mềm cải thiện âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh trong những trải nghiệm âm thanh trên máy tính xách tay
2016 / 04 / 29 cập nhật, phiên bản V1.0.0.147, 5.8 MBytes
ASUS USB Charger Thêm
Một ứng dụng cung cấp bộ sạc nhanh cho thiết bị cầm tay của bạn.
2016 / 04 / 25 cập nhật, phiên bản V4.1.6, 10.86 MBytes
ASUS FlipLock (Phát hiện các chế độ của máy tính xách tay với G-cảm biến của nó và khóa bàn phím và touch pad vật lý cho bạn để thuận tiện sử dụng màn hình cảm ứng trong chế độ máy tính bảng.)
2016 / 02 / 29 cập nhật, phiên bản V1.0.14, 7.54 MBytes
ASUS Live Update
Làm việc kiểm tra, tải về và cài đặt chương trình thủ tục tự động và thông minh.
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản V3.3.7, 9.83 MBytes
Hỗ trợ chơi game [chỉ dành cho bảng điều khiển 4K và GPU NVidia] (Ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn trải nghiệm chơi game tốt hơn)
2015 / 10 / 22 cập nhật, phiên bản V1.0.3, 1.58 MBytes
ASUS HiPost
Dễ dàng sao chép, đồng bộ và chia sẻ văn bản, hình ảnh và các trang web giữa các thiết bị
2015 / 08 / 20 cập nhật, phiên bản V1.0.6, 5.56 MBytes
Wireless (6)
Intel Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 08 / 17 cập nhật, phiên bản V19.1.0.3, 145.83 MBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 05 / 25 cập nhật, phiên bản V2023.31.315.2016, 46.77 MBytes
Intel Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 05 / 16 cập nhật, phiên bản V18.40.1.1, 202.12 MBytes
Broadcom Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 03 / 28 cập nhật, phiên bản V10.0.0.338, 44.64 MBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 03 / 25 cập nhật, phiên bản V2023.28.115.2016, 46.43 MBytes
Kiểm soát ASUS Đài phát thanh không dây
Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off.
2015 / 09 / 25 cập nhật, phiên bản V1.0.0.5, 159.97 KBytes
BlueTooth (3)
lái xe Atheros BlueTooth
2016 / 02 / 25 cập nhật, phiên bản V10.0.1.6, 8.16 MBytes
điều khiển Realtek BlueTooth
2016 / 02 / 25 cập nhật, phiên bản V1.3.879.110515, 13.23 MBytes
điều khiển Intel BlueTooth
2016 / 02 / 24 cập nhật, phiên bản V18.1.1546.2762, 8.13 MBytes
Loại khác (6)
Intel (R) Giải pháp tích hợp cảm biến
2016 / 05 / 16 cập nhật, phiên bản V3.0.16.3058, 36.74 MBytes
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2016 / 04 / 26 cập nhật, phiên bản V11.0.3.1184, 68.06 MBytes
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2016 / 03 / 15 cập nhật, phiên bản V11.0.0.1183, 68.07 MBytes
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt
2016 / 02 / 17 cập nhật, phiên bản V8.1.10605.221, 17.4 MBytes
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2016 / 01 / 26 cập nhật, phiên bản V14.8.1.1043, 2.21 MBytes
Intel (R) nối tiếp IO I2C điều khiển
2015 / 08 / 31 cập nhật, phiên bản V30.100.1519.07, 3.93 MBytes
Hướng dẫn sử dụng & Tài liệu (30)
Hướng dẫn sử dụng cho người Ukraine bản
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản UA10529, 7.08 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Thái bản
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản TH10529, 5.82 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản T10529, 6.17 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Thụy Điển
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản SW10529, 5.78 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Slovenia bản
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản SL10529, 7.23 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Slovakia bản
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản SK10529, 7.36 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Serbia bản
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản SB10529, 7.03 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Tây Ban Nha
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản S10529, 6.9 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Rumani bản
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản RO10529, 6.81 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Nga
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản R10529, 7.2 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Ba Lan bản
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản PL10529, 4.87 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản PG10529, 6.94 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Na Uy
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản NW10529, 5.01 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Latvia
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản LV10529, 5.74 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Litva
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản LT10529, 5.75 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hàn Quốc bản
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản K10529, 6.2 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Indonesia bản
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản ID10529, 4.89 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Ý
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản I10529, 7.79 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Đức
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản G10529, 7.85 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Phần Lan
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản FI10529, 5.5 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Pháp
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản F10529, 7.98 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Estonia
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản EE10529, 5.02 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản tiếng Anh
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản E10529, 7.04 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Hà Lan bản
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản DU10529, 5.01 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Đan Mạch bản
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản DA10529, 5.07 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Czech bản
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản CZ10529, 6.99 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Croatia bản
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản CR10529, 7.06 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Trung giản thể bản
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản C10529, 6.65 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của Brazil
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản BP10529, 6.92 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Bulgaria
2015 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản BG10529, 7.17 MBytes

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *