ASUS V405UB máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS K401UB Laptop

Tải về ASUS V405UB Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Drivers, tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


BIOS (1)
BIOS 204
Cập nhật firmware ME
2015 / 11 / 09 cập nhật, phiên bản 204, 2.54 MBytes
BIOS-Utilities (1)
Cửa sổ BIOS Flash Utility
2015 / 08 / 14 cập nhật, phiên bản V3.0.1, 886.53 KBytes
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản V10.1.1.11, 2.68 MBytes
ATK (1)
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2015 / 08 / 14 cập nhật, phiên bản V1.0.0040, 11.8 MBytes
Audio / Sound (1)
Conexant Audio Driver
2015 / 11 / 09 cập nhật, phiên bản V8.66.23.50, 117.1 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (2)
nVidia Graphics Driver
2015 / 11 / 09 cập nhật, phiên bản V10.18.13.5407, 439.73 MBytes
Intel Graphics Driver
2015 / 11 / 03 cập nhật, phiên bản V20.19.15.4300, 175.64 MBytes
LAN (1)
Driver Realtek LAN
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản V10.3.723.2015, 9.31 MBytes
Card Reader (1)
Alcor Multi-Card Reader driver
2015 / 09 / 10 cập nhật, phiên bản V20.7.20117.44409, 16.72 MBytes
TouchPad / Mouse (1)
ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver) [Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 hay muộn trước]
2015 / 09 / 18 cập nhật, phiên bản V4.0.9, 50.33 MBytes
Applications / Utilities (6)
Ứng dụng Intel Wireless Display
2015 / 11 / 09 cập nhật, phiên bản V6.0.44.0, 106.31 MBytes
Gaming Trợ lý [chỉ cho bảng 4K và NVIDIA GPU] (Ứng dụng này sẽ hướng dẫn các bạn kinh nghiệm chơi game tốt hơn)
2015 / 10 / 22 cập nhật, phiên bản V1.0.3, 1.58 MBytes
ICEsound (Đây là thông minh phần mềm cải thiện âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh trong những trải nghiệm âm thanh trên máy tính xách tay)
2015 / 09 / 23 cập nhật, phiên bản V1.0.0.101, 5.75 MBytes
Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
2015 / 09 / 15 cập nhật, phiên bản V3.13.0004, 10.64 MBytes
ASUS Live Update Utility
2015 / 09 / 09 cập nhật, phiên bản V3.3.5, 9.87 MBytes
ASUS USB Charger Thêm
2015 / 07 / 24 cập nhật, phiên bản V4.1.6, 10.86 MBytes
Wireless (4)
Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 11 / 09 cập nhật, phiên bản V10.0.0.328, 44.64 MBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 10 / 26 cập nhật, phiên bản V2023.18.814.2015, 37.96 MBytes
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
2015 / 09 / 25 cập nhật, phiên bản V1.0.0.5, 159.97 KBytes
Intel Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 09 / 22 cập nhật, phiên bản V18.20.0.9, 194.79 MBytes
BlueTooth (3)
lái xe Atheros BlueTooth
2015 / 11 / 09 cập nhật, phiên bản V10.0.1.4, 8.14 MBytes
điều khiển Realtek BlueTooth
2015 / 11 / 09 cập nhật, phiên bản V1.3.875.091015, 15.82 MBytes
điều khiển Intel BlueTooth
2015 / 09 / 23 cập nhật, phiên bản V17.1.1532.1814, 6.08 MBytes
Loại khác (4)
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2015 / 10 / 29 cập nhật, phiên bản V14.6.1.1030, 2.26 MBytes
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2015 / 10 / 15 cập nhật, phiên bản V11.0.0.1169, 62.97 MBytes
Intel® động Platform và Khung điều khiển nhiệt
2015 / 09 / 10 cập nhật, phiên bản V8.1.10603.192, 17.23 MBytes
Intel (R) nối tiếp IO I2C điều khiển
2015 / 08 / 31 cập nhật, phiên bản V30.100.1519.07, 3.93 MBytes
Manual (3)
Hướng dẫn sử dụng cho Trung giản thể bản
2015 / 11 / 09 cập nhật, phiên bản C10573, 3.72 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản tiếng Anh
2015 / 11 / 09 cập nhật, phiên bản E10573, 4.92 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc
2015 / 11 / 09 cập nhật, phiên bản T10573, 4.57 MBytes