ASUS V505LB máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS V505LB Laptop

Tải về ASUS V505LB Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2014 / 11 / 17 cập nhật, phiên bản V10.0.22, 2.59 MBytes
Audio / Sound (2)
Realtek Audio Driver
2015 / 06 / 17 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7520, 207.32 MBytes
Realtek Audio Driver
2015 / 04 / 14 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7469, 207.03 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (3)
Intel Graphics Driver
2015 / 06 / 17 cập nhật, phiên bản V10.18.14.4170.01, 118.8 MBytes
Intel Graphics Driver
2015 / 02 / 02 cập nhật, phiên bản V10.18.14.4029.01, 125.49 MBytes
LAN (1)
Driver Realtek LAN
2014 / 08 / 28 cập nhật, phiên bản V8.034.0617.2014, 5.83 MBytes
Card Reader (1)
Realtek Multi-Card Reader driver
2014 / 12 / 09 cập nhật, phiên bản V6.3.9600.39058, 8.66 MBytes
Wireless (4)
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 04 / 14 cập nhật, phiên bản V2013.11.1031.2014, 39.92 MBytes
Driver Intel WiFi Wireless LAN
2015 / 02 / 02 cập nhật, phiên bản V17.13.11.5, 138.89 MBytes
BlueTooth (3)
điều khiển Intel BlueTooth
2015 / 03 / 24 cập nhật, phiên bản V17.1.1411.0506, 32.36 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth
2015 / 01 / 22 cập nhật, phiên bản V8.0.1.336, 94.54 MBytes

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *