ASUS W519LN máy tính xách tay của Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS X555LA Laptop

Tải về ASUS W519LN Máy tính xách tay của Windows 8.1 Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2013 / 10 / 28 cập nhật, phiên bản V9.4.0.1027, 5.36 MBytes
ATK (2)
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2014 / 07 / 03 cập nhật, phiên bản V1.0.0036, 12.16 MBytes
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2014 / 05 / 21 cập nhật, phiên bản V1.0.0034, 12.72 MBytes
Audio / Sound (1)
Realtek Audio Driver
2014 / 05 / 21 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7224, 118.72 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (5)
Intel Graphics Driver
2015 / 02 / 03 cập nhật, phiên bản V10.18.14.4062.01, 121.97 MBytes
Intel Graphics Driver
2015 / 01 / 28 cập nhật, phiên bản V10.18.14.4062.01, 121.97 MBytes
nVidia Graphics Driver
2014 / 05 / 21 cập nhật, phiên bản V9.18.13.3302.02, 346.11 MBytes
Intel Graphics Driver
2014 / 04 / 17 cập nhật, phiên bản V10.18.10.3496.01, 142.46 MBytes
Intel Graphics Driver
2014 / 04 / 17 cập nhật, phiên bản V10.18.10.3496.01, 142.46 MBytes
LAN (2)
Driver Realtek LAN
2014 / 07 / 13 cập nhật, phiên bản V8.033.0529.2014, 5.81 MBytes
Driver Realtek LAN
2014 / 05 / 28 cập nhật, phiên bản V8.031.0423.2014, 5.81 MBytes
Card Reader (1)
Realtek Multi-Card Reader driver
2013 / 10 / 28 cập nhật, phiên bản V6.2.9200.39048, 10.47 MBytes
Wireless (5)
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 05 / 28 cập nhật, phiên bản V2012.14.0417.2014, 40.23 MBytes
Broadcom Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 05 / 21 cập nhật, phiên bản V6.30.223.228, 15.51 MBytes
Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 04 / 24 cập nhật, phiên bản V10.0.0.287, 39.51 MBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 03 / 12 cập nhật, phiên bản V2012.7.1231.2013, 42.91 MBytes
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
2013 / 12 / 26 cập nhật, phiên bản V1.0.0.3, 158.05 KBytes
BlueTooth (5)
lái xe Atheros BlueTooth
2014 / 08 / 23 cập nhật, phiên bản V8.0.1.326, 94.53 MBytes
điều khiển Broadcom Bluetooth
2014 / 08 / 06 cập nhật, phiên bản V12.0.0.9800, 92.74 MBytes
điều khiển Broadcom Bluetooth
2014 / 05 / 21 cập nhật, phiên bản V12.0.0.9590, 8.27 MBytes
điều khiển Realtek BlueTooth
2014 / 04 / 15 cập nhật, phiên bản V3.806.806.022814, 60.87 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth
2014 / 03 / 27 cập nhật, phiên bản V8.0.1.318, 94.48 MBytes