ASUS X450LA máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS X450 Dòng Máy tính xách tay

Tải về ASUS X450LA Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, tiện ích, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2014 / 07 / 29 cập nhật, phiên bản V9.4.0.1017, 5.08 MBytes
Audio / Sound (1)
Conexant Audio Driver
2014 / 07 / 29 cập nhật, phiên bản V8.65.9.51, 106.66 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (2)
nVidia Graphics Driver
2014 / 07 / 29 cập nhật, phiên bản V9.18.13.1193, 254.26 MBytes
Intel Graphics Driver
2014 / 03 / 07 cập nhật, phiên bản V10.18.10.3345.01, 79.06 MBytes
LAN (1)
Driver Atheros LAN
2014 / 07 / 29 cập nhật, phiên bản V2.1.0.19, 5.87 MBytes
Card Reader (1)
Alcor Multi-Card Reader driver
2014 / 07 / 29 cập nhật, phiên bản V3.9.145.62246, 15.83 MBytes
USB (1)
Intel USB3.0 điều khiển
2014 / 07 / 29 cập nhật, phiên bản V2.5.0.19, 5.23 MBytes
Wireless (2)
Ralink Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 07 / 29 cập nhật, phiên bản V5.0.31.0, 22.93 MBytes
Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 07 / 29 cập nhật, phiên bản V10.0.0.255, 40.87 MBytes
BlueTooth (2)
lái xe Ralink BlueTooth
2014 / 07 / 29 cập nhật, phiên bản V11.0.739.0, 77.7 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth
2014 / 03 / 07 cập nhật, phiên bản V8.0.1.308, 95.6 MBytes

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *