ASUS X550EA máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS X552EA Máy tính xách tay

Tải về ASUS X550EA Máy tính xách tay của Windows 8, Windows Drivers 8.1, tiện ích, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (2)
AMD Chipset Driver
2014 / 05 / 16 cập nhật, phiên bản V13.251.0.0000, 294.01 MBytes
AMD Chipset Driver
2013 / 10 / 25 cập nhật, phiên bản V13.101.6.3000, 227.9 MBytes
Audio / Sound (2)
Realtek Audio Driver
2014 / 06 / 13 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7213, 118.85 MBytes
Realtek Audio Driver
2013 / 10 / 25 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7054, 102.73 MBytes
LAN (1)
Driver Realtek LAN
2013 / 07 / 26 cập nhật, phiên bản V8.015.0410.2013, 5.77 MBytes
Wireless (7)
Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 05 / 09 cập nhật, phiên bản V10.0.0.287, 39.51 MBytes
Ralink Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 03 / 18 cập nhật, phiên bản V5.0.44.0, 22.15 MBytes
Ralink Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 02 / 25 cập nhật, phiên bản V5.0.39.0, 24.8 MBytes
Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 01 / 26 cập nhật, phiên bản V10.0.0.274, 39.48 MBytes
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
2013 / 10 / 18 cập nhật, phiên bản V1.0.0.3, 158.04 KBytes
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
2013 / 09 / 24 cập nhật, phiên bản V1.0.0.2, 157.47 KBytes
Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2013 / 07 / 24 cập nhật, phiên bản V10.0.0.251, 40.82 MBytes
BlueTooth (5)
lái xe Atheros BlueTooth
2014 / 05 / 09 cập nhật, phiên bản V8.0.1.318, 94.48 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth
2014 / 01 / 24 cập nhật, phiên bản V8.0.1.312, 94.87 MBytes
lái xe Ralink BlueTooth
2013 / 10 / 25 cập nhật, phiên bản V11.0.745.0, 81.26 MBytes
lái xe Ralink BlueTooth
2013 / 09 / 27 cập nhật, phiên bản V11.0.739.0, 77.7 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth
2013 / 07 / 18 cập nhật, phiên bản V8.0.0.229, 90.78 MBytes

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *