ASUS X552EA máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS X552EA Máy tính xách tay

Tải về ASUS X552EA Máy tính xách tay của Windows 8, Windows Drivers 8.1, tiện ích, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (2)

Version V13.101.6.3000

Mô tả AMD Chipset Driver
Kích thước tập tin
233,37 (MBytes)
2013.10.25 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V13.101.6.1000

Mô tả AMD Chipset Driver
Kích thước tập tin
231,04 (MBytes)
2013.09.05 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Audio / Sound (2)

Version V6.0.1.7054

Mô tả Realtek Audio Driver
Kích thước tập tin
105,19 (MBytes)
2013.10.25 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V6.0.1.7016

Mô tả Realtek Audio Driver
Kích thước tập tin
103,76 (MBytes)
2013.09.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Không dây (6)

Version V10.0.0.274

Mô tả Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
40,43 (MBytes)
2014.01.26 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
BlueTooth (4)

Version V8.0.1.312

Mô tả lái xe Atheros BlueTooth
Kích thước tập tin
97,15 (MBytes)
2014.01.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *