ASUS X555UA máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS X555UA Laptop

Tải về ASUS X555UA Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


BIOS (4)
BIOS 206
cập nhật vi
2016 / 02 / 24 cập nhật, phiên bản 206, 2.5 MBytes
BIOS 205
Thay đổi thiết lập / quy tắc mật khẩu HDD
2015 / 12 / 16 cập nhật, phiên bản 205, 2.5 MBytes
BIOS 204
Cập nhật ME FW
2015 / 11 / 19 cập nhật, phiên bản 204, 2.5 MBytes
BIOS 203
Cập nhật EC FW
2015 / 09 / 28 cập nhật, phiên bản 203, 2.5 MBytes
BIOS-Utilities (2)
Cửa sổ BIOS Flash Utility
2016 / 01 / 26 cập nhật, phiên bản V3.1.0, 965.53 KBytes
Cửa sổ BIOS Flash Utility
2015 / 08 / 14 cập nhật, phiên bản V3.0.1, 888.63 KBytes
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản V10.1.1.11, 2.68 MBytes
ATK (1)
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2015 / 08 / 14 cập nhật, phiên bản V1.0.0040, 11.8 MBytes
Audio / Sound (2)
Realtek Audio Driver
Audio Driver
2015 / 10 / 06 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7620, 212.03 MBytes
Realtek Audio Driver
2015 / 09 / 18 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7576, 228.26 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (4)
nVidia Graphics Driver
2015 / 11 / 11 cập nhật, phiên bản V10.18.13.5384.02, 434.62 MBytes
Intel Graphics Driver
2015 / 09 / 15 cập nhật, phiên bản V10.18.15.4279, 177.88 MBytes
Intel Graphics Driver
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản V10.18.15.4274.01, 180.43 MBytes
nVidia Graphics Driver
2015 / 09 / 09 cập nhật, phiên bản V10.18.13.5384, 437.42 MBytes
LAN (1)
Driver Realtek LAN
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản V10.3.723.2015, 9.31 MBytes
Card Reader (1)
Realtek Multi-Card Reader driver
2015 / 08 / 19 cập nhật, phiên bản V10.0.10125.31213, 12.43 MBytes
Chỉ tay thiết bị (2)
ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver) [Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 hay muộn trước]
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản V4.0.12, 53.75 MBytes
ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver) [Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 hay muộn trước]
2015 / 07 / 23 cập nhật, phiên bản V4.0.5, 50.29 MBytes
Applications / Utilities (9)
Đây là chỉ cho ASUS Laptop mà cài đặt sẵn "CyberLink PowerDVD 12 v12.0.5604.55". Gói này cũng là duy nhất cho Nhật Bản.
Sau khi tải về và giải nén, thực thi "thiết lập" sau đó tiến hành cài đặt.
2015 / 11 / 23 cập nhật, phiên bản V12.0.5611.55, 342.6 MBytes
ASUS Live Update Utility
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản V3.3.7, 9.83 MBytes
Gaming Trợ lý [chỉ cho bảng 4K và NVIDIA GPU] (Ứng dụng này sẽ hướng dẫn các bạn kinh nghiệm chơi game tốt hơn)
2015 / 09 / 22 cập nhật, phiên bản V1.0.2, 1.58 MBytes
Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
2015 / 09 / 15 cập nhật, phiên bản V3.13.0004, 10.64 MBytes
ICEsound (Đây là thông minh phần mềm cải thiện âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh trong những trải nghiệm âm thanh trên máy tính xách tay)
2015 / 09 / 10 cập nhật, phiên bản V1.0.0.93, 5.74 MBytes
ASUS Live Update Utility
2015 / 09 / 09 cập nhật, phiên bản V3.3.5, 9.87 MBytes
ASUS HiPost (Dễ dàng sao chép, đồng bộ và chia sẻ văn bản, hình ảnh và các trang web giữa các thiết bị)
2015 / 08 / 20 cập nhật, phiên bản V1.0.6, 5.56 MBytes
Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
2015 / 08 / 14 cập nhật, phiên bản V3.11.0001, 7.74 MBytes
ASUS USB Charger Thêm
2015 / 07 / 24 cập nhật, phiên bản V4.1.6, 10.86 MBytes
Wireless (5)
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
2015 / 09 / 25 cập nhật, phiên bản V1.0.0.5, 159.97 KBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 09 / 15 cập nhật, phiên bản V2023.17.731.2015, 35.37 MBytes
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản V10.0.0.326, 43.75 MBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 08 / 25 cập nhật, phiên bản V2023.15.701.2015, 34.23 MBytes
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
2015 / 08 / 14 cập nhật, phiên bản V1.0.0.4, 156.15 KBytes
Bluetooth (2)
điều khiển Realtek BlueTooth
2015 / 09 / 09 cập nhật, phiên bản V1.3.875.080715, 15.82 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth
2015 / 09 / 01 cập nhật, phiên bản V10.0.1.2, 7.74 MBytes
Loại khác (4)
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt
2015 / 09 / 10 cập nhật, phiên bản V8.1.10603.192, 17.23 MBytes
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2015 / 09 / 10 cập nhật, phiên bản V11.0.0.1162, 62.93 MBytes
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2015 / 09 / 09 cập nhật, phiên bản V14.6.0.1029, 2.23 MBytes
Intel (R) nối tiếp IO I2C điều khiển
2015 / 08 / 31 cập nhật, phiên bản V30.100.1519.07, 3.93 MBytes
Hướng dẫn sử dụng & Document (32)
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản PG10465, 4.35 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Trung giản thể bản
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản C10465, 4.53 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Litva
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản LT10465, 4.15 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Latvia
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản LV10465, 5.32 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Estonia
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản EE10465, 4.35 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Slovenia bản
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản SL10465, 5.26 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Ukraine bản
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản UA10465, 5.48 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Indonesia bản
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản ID10465, 4.5 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Nga
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản R10465, 7.3 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Rumani bản
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản RO10465, 4.38 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của Brazil
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản BP10465, 4.37 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Ba Lan bản
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản PL10465, 5.23 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Na Uy
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản NW10465, 4.37 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Hà Lan bản
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản DU10465, 4.25 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hàn Quốc bản
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản K10465, 5.64 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Ý
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản I10465, 8.19 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản tiếng Anh
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản E10465, 5.53 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hy Lạp bản
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản GK10465, 5.17 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Đức
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản G10465, 6.5 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Đan Mạch bản
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản DA10465, 3.77 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Czech bản
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản CZ10465, 4.34 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản T10465, 5.52 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Bulgaria
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản BG10465, 4.53 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Serbia bản
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản SB10465, 5.22 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Thái bản
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản TH10465, 4.82 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Thụy Điển
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản SW10465, 5.21 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Slovakia bản
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản SK10465, 4.75 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Croatia bản
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản CR10465, 4.47 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hungary bản
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản HUG10465, 5.28 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Pháp
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản F10465, 5.95 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Phần Lan
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản FI10465, 4.56 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Tây Ban Nha
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản S10465, 4.78 MBytes