ASUS X750LN máy tính xách tay của Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Asus X750LA Laptop

Tải về ASUS X750LN Máy tính xách tay của Windows 8.1 Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (1)

Version V9.4.0.1027

Mô tả Intel INF Update Driver
Kích thước tập tin
5,49 (MBytes)
2014.03.14 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Audio / Sound (1)

Version V6.0.1.7116

Mô tả Realtek Audio Driver
Kích thước tập tin
227,47 (MBytes)
2014.03.14 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
VGA / Video / Hiển thị (2)

Version V9.18.13.3250

Mô tả nVidia Graphics Driver
Kích thước tập tin
350,08 (MBytes)
2014.03.14 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V10.18.10.3345.01

Mô tả Intel Graphics Driver
Kích thước tập tin
142,76 (MBytes)
2014.02.08 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Không dây (2)

Version V10.0.0.274

Mô tả Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
40,43 (MBytes)
2014.03.14 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.0.0.3

Mô tả ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
Kích thước tập tin
161,84 (KBytes)
2013.12.26 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *


Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.