ASUS Zenbook U305UA máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS Zenbook U305UA Laptop

Tải về ASUS ZENBOOK U305UA Máy tính xách tay Windows 10 64bit Trình điều khiển, Tiện ích và Sổ tay.


BIOS (1)
BIOS 201
Fix menu cài đặt BIOS
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản 201, 2.48 MBytes
BIOS-Utilities (1)
Cửa sổ BIOS Flash Utility
2015 / 08 / 14 cập nhật, phiên bản V3.0.1, 888.63 KBytes
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản V10.1.1.11, 2.68 MBytes
ATK (1)
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2015 / 10 / 28 cập nhật, phiên bản V1.0.0041, 11.8 MBytes
Audio / Sound (1)
Conexant Audio Driver
2015 / 10 / 12 cập nhật, phiên bản V8.66.16.59, 106.74 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (1)
Intel Graphics Driver
2015 / 09 / 15 cập nhật, phiên bản V10.18.15.4279, 177.88 MBytes
LAN (1)
Driver Realtek LAN
2015 / 09 / 25 cập nhật, phiên bản V10.2.616.2015, 9.12 MBytes
Card Reader (1)
Alcor Multi-Card Reader driver
2015 / 09 / 10 cập nhật, phiên bản V20.7.20117.44409, 16.72 MBytes
TouchPad / Mouse (1)
ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver) [Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 hay muộn trước]
2015 / 09 / 18 cập nhật, phiên bản V4.0.9, 50.33 MBytes
Applications / Utilities (6)
ICEsound (Đây là thông minh phần mềm cải thiện âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh trong những trải nghiệm âm thanh trên máy tính xách tay)
2015 / 10 / 30 cập nhật, phiên bản V1.0.0.105, 5.75 MBytes
Gaming Trợ lý [chỉ cho bảng 4K và NVIDIA GPU] (Ứng dụng này sẽ hướng dẫn các bạn kinh nghiệm chơi game tốt hơn)
2015 / 10 / 22 cập nhật, phiên bản V1.0.3, 1.58 MBytes
Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
2015 / 09 / 15 cập nhật, phiên bản V3.13.0004, 10.64 MBytes
ASUS Live Update Utility
2015 / 09 / 09 cập nhật, phiên bản V3.3.5, 9.87 MBytes
Ứng dụng Intel Wireless Display
2015 / 08 / 26 cập nhật, phiên bản V6.0.40.0, 114.82 MBytes
ASUS USB Charger Thêm
2015 / 07 / 24 cập nhật, phiên bản V4.1.6, 10.86 MBytes
Wireless (2)
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
2015 / 09 / 25 cập nhật, phiên bản V1.0.0.5, 159.97 KBytes
Intel Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 09 / 22 cập nhật, phiên bản V18.20.0.9, 194.79 MBytes
BlueTooth (1)
điều khiển Intel BlueTooth
2015 / 09 / 23 cập nhật, phiên bản V17.1.1532.1814, 6.08 MBytes
Loại khác (4)
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2015 / 10 / 15 cập nhật, phiên bản V11.0.0.1169, 62.97 MBytes
Intel® động Platform và Khung điều khiển nhiệt
2015 / 09 / 10 cập nhật, phiên bản V8.1.10603.192, 17.23 MBytes
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2015 / 09 / 09 cập nhật, phiên bản V14.6.0.1029, 2.23 MBytes
Intel (R) nối tiếp IO I2C điều khiển
2015 / 08 / 31 cập nhật, phiên bản V30.100.1519.07, 3.93 MBytes
Manual (32)
Hướng dẫn sử dụng cho người Ukraine bản
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản UA10533, 3.98 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Thái bản
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản TH10533, 4.13 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản T10533, 4.74 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Thụy Điển
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản SW10533, 4.42 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Slovenia bản
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản SL10533, 4.55 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Serbia bản
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản SB10533, 4.55 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Rumani bản
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản RO10533, 3.28 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Nga
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản R10533, 6.13 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Ba Lan bản
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản PL10533, 3.28 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản PG10533, 3.91 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Na Uy
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản NW10533, 3.94 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Latvia
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản LV10533, 4.38 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Litva
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản LT10533, 4.37 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hàn Quốc bản
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản K10533, 4.6 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Nhật
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản J10533, 5.51 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Indonesia bản
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản id10533, 3.7 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Ý
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản I10533, 6.62 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hy Lạp bản
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản GK10533, 4.59 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Đức
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản G10533, 4.02 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Estonia
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản EE10533, 4.36 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản tiếng Anh
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản E10533, 4.38 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Hà Lan bản
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản du10533, 3.83 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Đan Mạch bản
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản DA10533, 4.02 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Czech bản
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản CZ10533, 3.89 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Trung giản thể bản
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản C10533, 3.97 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của Brazil
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản BP10533, 3.87 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Bulgaria
2015 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản BG10533, 4.03 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Tây Ban Nha
2015 / 10 / 30 cập nhật, phiên bản S10533, 3.97 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hungary bản
2015 / 10 / 30 cập nhật, phiên bản HUG10533, 4.58 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Phần Lan
2015 / 10 / 30 cập nhật, phiên bản FI10533, 4.38 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Pháp
2015 / 10 / 30 cập nhật, phiên bản F10533, 4.04 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Croatia bản
2015 / 10 / 30 cập nhật, phiên bản CR10533, 3.99 MBytes