ASUSPRO P45VA máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUSPRO ESSENTIAL Notebook P45VA

Tải về ASUSPRO P45VA Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, tiện ích, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (1)

Version V9.3.0.1021

Mô tả Intel INF Update Driver
Kích thước tập tin
2,96 (MBytes)
2012.11.20 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Audio / Sound (1)

Version V6.0.1.6733

Mô tả Realtek Audio Driver
Kích thước tập tin
135,23 (MBytes)
2012.11.20 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
VGA / Video / Hiển thị (2)

Version V9.18.13.0707

Mô tả nVidia Graphics Driver
Hãy gỡ bỏ phiên bản cũ của trình điều khiển NVIDIA VGA và cài đặt NVIDIA VGA V9.18.13.XXXX lái xe hoặc trên phiên bản dưới môi trường Windows 7 trước khi nâng cấp lên Windows 8.
Kích thước tập tin
186,51 (MBytes)
2013.04.22 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V9.17.10.2963

Mô tả Intel Graphics Driver
Kích thước tập tin
99,13 (MBytes)
2013.04.22 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
LAN (1)

Version V7.61.612.2012

Mô tả Driver Realtek LAN
Kích thước tập tin
5,88 (MBytes)
2012.11.20 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Card Reader (1)

Version V6.2.8400.30137

Mô tả Realtek Multi-Card Reader driver
Kích thước tập tin
18,06 (MBytes)
2013.04.22 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
USB (1)

Version V1.0.5.235

Mô tả Intel USB3.0 điều khiển
Kích thước tập tin
5,34 (MBytes)
2012.11.20 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Không dây (3)

Version V15.2.0.19

Mô tả Driver Intel WiFi Wireless LAN
Kích thước tập tin
83,18 (MBytes)
2013.05.22 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V10.0.0.222

Mô tả Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
36,42 (MBytes)
2013.04.22 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V10.0.0.59

Mô tả Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
24,64 (MBytes)
2012.11.20 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc