ASUSPRO PU551LA máy tính xách tay của Windows 7 Drivers, Ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUSPRO ESSENTIAL PU551LA Laptop

Tải về ASUSPRO PU551LA ESSENTIAL Máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (1)

Version V9.4.0.1027

Mô tả Intel INF Update Driver
Kích thước tập tin
5,49 (MBytes)
2013.12.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Audio / Sound (1)

Version V8.65.35.56

Mô tả Conexant Audio Driver
Kích thước tập tin
110,27 (MBytes)
2014.05.16 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
VGA / Video / Hiển thị (2)

Version V9.18.13.3285

Mô tả nVidia Graphics Driver
Kích thước tập tin
350,14 (MBytes)
2014.04.28 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V10.18.10.3496.01

Mô tả Intel Graphics Driver
Kích thước tập tin
145,88 (MBytes)
2014.04.28 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
LAN (1)

Version V2.1.0.21

Mô tả Driver Atheros LAN
Kích thước tập tin
6,03 (MBytes)
2014.03.03 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Card Reader (1)

Version V2.8.1203.0118

Mô tả Alcor Multi-Card Reader driver
Kích thước tập tin
14,69 (MBytes)
2014.05.16 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Không dây (4)

Version V4.25.46.05

Mô tả Huawei Wireless Wide Area Network driver thiết bị và tiện ích
Kích thước tập tin
13,34 (MBytes)
2014.05.16 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V2012.12.0325.2014

Mô tả Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
49,59 (MBytes)
2014.04.28 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
BlueTooth (3)

Version V17.0.1401.0428

Mô tả điều khiển Intel BlueTooth
Kích thước tập tin
34,3 (MBytes)
2014.05.16 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *