Clevo P640RF / P641RF máy tính xách tay của Windows 10 Driver, Phần mềm


Clevo P640RF Laptop

Tải Clevo P64xRF Máy tính xách tay Windows Drivers 10 và phần mềm.


Vui lòng chọn hệ thống hệ điều hành tương ứng:
LOẠIMÔ TẢNGÀYTẢI
VGAđiều khiển Intel VGA (20.19.15.4390) cho Windows 10 64-bit.2016 / 4 / 15Tải về
VGAlái xe nVIDIA VGA (10.18.13.6203) cho Windows 10 64-bit.2016 / 4 / 15Tải về
AUDIOđiều khiển âm thanh (6.0.1.7765) cho Windows 10 64-bit.2016 / 4 / 15Tải về
KHÁCChipset driver (10.1.1.13) cho Windows 10 64-bit.2016 / 4 / 15Tải về
KHÁCLAN driver (10.3.723.2015) cho Windows 10 64-bit.2016 / 4 / 15Tải về
KHÁCđiều khiển đầu đọc thẻ (6.3.9600.21275) cho Windows 10 64-bit.2016 / 4 / 15Tải về
KHÁCđiều khiển touchpad (19.0.24.1) cho Windows 10 64-bit.2016 / 4 / 15Tải về
KHÁCTrung tâm Kiểm soát AP (5.0001.0.47) cho Windows 10 64-bit.2016 / 4 / 15Tải về
KHÁCchế độ Airplane AP (1.4.0.3) cho Windows 10 64-bit.2016 / 4 / 15Tải về
KHÁCGiao diện cơ Quản lý Intel trình điều khiển (11.0.0.1172) cho Windows 10 64-bit.2016 / 4 / 15Tải về
thiết bị tùy chọnRealtek trình điều khiển card combo (WLAN 2023.25.1201.2015, BT 1.3.876.3) cho Windows 10 64-bit.2016 / 4 / 15Tải về
thiết bị tùy chọnKẻ giết người lái xe thẻ combo (WLAN 12.0.0.191, BT 10.0.0.191) cho Windows 10 64-bit.2016 / 4 / 15Tải về
thiết bị tùy chọnIntel 7265 driver card combo (7265 WLAN 18.33.1.1, 3165 / 7265 BT 18.1.1546.2762) cho Windows 10 64-bit.2016 / 4 / 15Tải về
thiết bị tùy chọnIntel 8260 driver card combo (WLAN 18.33.1.1, BT 18.1.1546.2762) cho Windows 10 64-bit.2016 / 4 / 15Tải về
thiết bị tùy chọnSound Blaster X-Fi5 AP (1.00.14) cho Windows 10 64-bit.2016 / 4 / 15Tải về
thiết bị tùy chọnđiều khiển Intel Rapid Công nghệ Stroage (14.8.0.1042) cho Windows 10 64-bit.2016 / 4 / 15Tải về