Clevo P650RE3, P651RE3, P655RE3, P670RE3, P671RE3 máy tính xách tay của Windows 10 Driver, Phần mềm


Clevo P650RE3 Laptop

Tải Clevo P650RE3, P651RE3, P655RE3, P670RE3, P671RE3 Máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển và phần mềm.


Vui lòng chọn hệ thống hệ điều hành tương ứng:
MÔ TẢNGÀYTẢI
điều khiển Intel VGA (20.19.15.4404) cho Windows 10 64-bit.2016 / 5 / 6Tải về
lái xe nVIDIA VGA (10.18.13.6203) cho Windows 10 64-bit.2016 / 5 / 6Tải về
điều khiển âm thanh (6.0.1.7770) cho Windows 10 64-bit.2016 / 5 / 6Tải về
Chipset driver (10.1.1.14) cho Windows 10 64-bit.2016 / 5 / 6Tải về
LAN driver (10.1.505.2015) cho Windows 10 64-bit.2015 / 10 / 1Tải về
điều khiển đầu đọc thẻ (6.3.9600.21275) cho Windows 10 64-bit.2015 / 10 / 1Tải về
điều khiển touchpad (19.0.24.1) cho Windows 10 64-bit.2015 / 11 / 24Tải về
Trung tâm Kiểm soát AP (5.0001.0.50) cho Windows 10 64-bit.2016 / 5 / 6Tải về
chế độ Airplane AP (1.4.0.3) cho Windows 10 64-bit.2015 / 10 / 1Tải về
Giao diện cơ Quản lý Intel trình điều khiển (11.0.0.1172) cho Windows 10 64-bit.2015 / 12 / 16Tải về
trình điều khiển card kết hợp Intel (WLAN 18.40.1.1, BT 18.1.1611.3223) cho Windows 10 64-bit.2016 / 5 / 6Tải về
Atheros killer 1535 driver card combo (WLAN 12.0.0.210, BT 10.0.0.191) cho Windows 10 64-bit.2016 / 5 / 6Tải về
Realtek trình điều khiển card combo (WLAN 2023.29.201.2016, BT 1.3.879.3) cho Windows 10 64-bit.2016 / 5 / 6Tải về
điều khiển vân tay (3.5.1.0) cho Windows 10 64-bit.2015 / 10 / 1Tải về
Sound Blaster SBX-Fi MB5 AP (1.00.14) cho Windows 10 64-bit.2015 / 11 / 24Tải về
điều khiển Intel Rapid Storage Technology (14.8.0.1042) cho Windows 10 64-bit.2015 / 12 / 16Tải về