Clevo P870DM / P870DM-G máy tính xách tay của Windows 10 Driver, Phần mềm


Clevo P870DM Laptop

Tải Clevo P870DM / P870DM-G Notebook Windows Drivers 10 64bit và phần mềm.


Vui lòng chọn hệ thống hệ điều hành tương ứng:
LOẠIMÔ TẢNGÀYTẢI
VGAdriver VGA (10.18.13.6203) cho Windows 10 64-bit.2016 / 5 / 6Tải về
AUDIOđiều khiển âm thanh (6.0.1.7560) cho Windows 10 64-bit.2015 / 11 / 24Tải về
KHÁCChipset driver (10.1.1.13) cho Windows 10 64-bit.2015 / 12 / 25Tải về
KHÁCLAN driver (9.0.0.31) cho Windows 10 64-bit.2015 / 11 / 24Tải về
KHÁCđiều khiển đầu đọc thẻ (10.0.10240.21281) cho Windows 10 64-bit.2015 / 11 / 24Tải về
KHÁCđiều khiển touchpad (19.0.24.1) cho Windows 10 64-bit.2015 / 11 / 24Tải về
KHÁCchế độ Airplane AP (1.4.0.3) cho Windows 10 64-bit.2015 / 11 / 24Tải về
KHÁCTrung tâm Kiểm soát AP (5.0001.0.50) cho Windows 10 64-bit.2016 / 5 / 6Tải về
KHÁCGiao diện cơ Quản lý Intel trình điều khiển (11.0.0.1172) cho Windows 10 64-bit.2015 / 12 / 25Tải về
KHÁCđiều khiển Intel TBT (15.2.34.12) cho Windows 10 64-bit.2015 / 11 / 24Tải về
thiết bị tùy chọnIntel 8620 driver card combo (WLAN 18.40.1.1, BT 18.1.1607.3129) cho Windows 10 64-bit.2016 / 5 / 6Tải về
thiết bị tùy chọnIntel 7265 driver card combo (WLAN 18.33.1.1, BT 18.1.1607.3129) cho Windows 10 64-bit.2015 / 12 / 25Tải về
thiết bị tùy chọnđiều khiển Intel Rapid Storage Technology (14.8.0.1042) cho Windows 10 64-bit.2015 / 12 / 25Tải về
thiết bị tùy chọnKẻ giết người lái xe thẻ combo (WLAN 12.0.0.149, BT 10.0.0.191) cho Windows 10 64-bit.2016 / 5 / 6Tải về
thiết bị tùy chọnRealtek trình điều khiển card combo (WLAN 2023.26.1208.2015, BT 1.3.879.3) cho Windows 10 64-bit.2016 / 5 / 6Tải về
thiết bị tùy chọnđiều khiển vân tay (3.5.1.0) cho Windows 10 64-bit.2015 / 11 / 24Tải về
thiết bị tùy chọnCreative SBX-Fi MB5 AP (1.00.14) cho Windows 10 64-bit.2015 / 11 / 24Tải về