DELL Alienware 13 R2 máy tính xách tay Windows 8.1, trình điều khiển 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Alienware 13 R2 Laptop

tải DELL Alienware 13 R2 Máy tính xách tay Windows 8.1, Trình điều khiển Windows 10, Ứng dụng và Cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (5)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển thiết bị Intel Chipset

9 / 2 / 2015
10.1.1.7, A00
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt

9 / 2 / 2015
8.1.10600.147, A00
Quản lý Intel cơ Driver Interface
9 / 2 / 2015
11.0.0.1158, A00
Modem / Truyền thông (2)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển killer Wireless-AC 1535 Bluetooth

9 / 2 / 2015
10.0.0.102, A00
Killer Wireless-AC 1535 điều khiển

9 / 2 / 2015
1.1.54.1220, A00
Network (3)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
9 / 2 / 2015
1.4.2.0, A00
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
9 / 2 / 2015
1.0.0, A00
Killer Ethernet E2400 điều khiển

9 / 2 / 2015
1.1.54.1220, A00
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
9 / 2 / 2015
10.18.15.4256, A00
nVIDIA GeForce GTX 960M / 965M / 970M / 980M / 690M / 780M điều khiển
9 / 2 / 2015
10.18.13.5354, A00