DELL Alienware 15 máy tính xách tay Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật


DELL Alienware 15 Máy tính xách tay

Tải DELL mới Alienware 15 Máy tính xách tay Windows 7, Windows 8.1, Trình điều khiển Windows 10, Ứng dụng và Cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (3)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Platform động & Khung điều khiển nhiệt
1 / 8 / 2015
8.0.10100.71, A00
HM87 Chipset Intel driver
1 / 8 / 2015
10.0.20, A00
Modem / Truyền thông (3)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Wireless 7265 điều khiển
1 / 8 / 2015
17.12.0.6, A00
Qualcomm killer Wireless 1525 điều khiển
1 / 8 / 2015
11.0.0.400, A00
Network (1)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Qualcomm killer LAN E2201 điều khiển
1 / 8 / 2015
8.1.0.23, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
1 / 8 / 2015
10.18.10.3977, A00