DELL Alienware 17 R2 máy tính xách tay Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật


DELL Alienware 17 R2 Laptop

tải DELL Alienware 17 R2 Máy tính xách tay Windows 7, Windows 8.1, Trình điều khiển Windows 10, Ứng dụng và Cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Creative Malcolm Chip + Recon3Di AP điều khiển
1 / 8 / 2015
1.0.3, A00
Chipset (5)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Platform động & Khung điều khiển nhiệt
1 / 8 / 2015
8.0.10100.71, A00
HM87 Chipset Intel driver
1 / 8 / 2015
10.0.20, A00
Quản lý Intel cơ Driver Interface
1 / 8 / 2015
10.0.30.1072, A00
Intel USB 3.0 Host Controller driver
1 / 8 / 2015
3.0.1.41, A00
Realtek RTS5227 Card Reader driver
1 / 8 / 2015
6.3.9600.21249, A00
Modem / Truyền thông (3)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Wireless 7265 điều khiển
1 / 8 / 2015
17.12.0.6, A00
Qualcomm killer Wireless 1525 điều khiển
1 / 8 / 2015
11.0.0.400, A00
Qualcomm killer không dây Bluetooth 1525 điều khiển
1 / 8 / 2015
3.0.0.400, A00
Network (2)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
1 / 8 / 2015
1.4.1.0, A00
Qualcomm killer LAN E2201 điều khiển
1 / 8 / 2015
8.1.0.23, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
1 / 8 / 2015
10.18.10.3977, A00