DELL Alienware M18x R2 máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, cập nhật


DELL Alienware M18x R2 Laptop

tải DELL Alienware M18x R2 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Creative Labs CT9570 Audio Driver
4 / 30 / 2012
6.0.100.2033, A01
Chipset (5)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Driver
3 / 11 / 2013
v9.3.0.1019, A00
Quản lý Intel cơ Driver Interface
3 / 11 / 2013
v8.0.0.1262, A00
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller driver
3 / 11 / 2013
v1.0.4.220, A02
Realtek RTS5209 Card Reader driver
3 / 11 / 2013
v6.1.7601.28099, A00
Intel Platform động & Khung điều khiển nhiệt
4 / 30 / 2012
6.00.00.1065, A00
Modem / Truyền thông (1)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
SiBEAM Wireless High-Definition điều khiển
5 / 25 / 2012
2.1.0.0, A01
Network (7)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller Driver
3 / 11 / 2013
v2.0.14.15, A00
Driver Dell Wireless 380 Bluetooth
3 / 11 / 2013
v6.5.1.2501, A00
Video (4)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Alienware Nvidia Graphics 331.65 điều khiển
1 / 13 / 2014
9.18.13.3165, A02

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *