DELL Inspiron 11 3168 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 11 3168 Laptop

tải DELL Inspiron 11 3168 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Ứng dụng (11)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2018-06-12
1.2, A00
SmartByte
2018-06-12
1.2.600, A00
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2018-05-15
2.6.1.0, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-04-09
3.5.1001.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2018-01-03
1.5.1.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2018-05-15
11.1.40, A03
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2018-01-23
3.4.16100.0, A00
Intel PROSet / Wireless 3165 / 7265 Bluetooth Ứng dụng
2016-07-14
18.1.1611.3223, A01
ST Microelectronics Free Fall Sensor Ứng dụng
2016-05-31
4.13.61, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-08-30
6.0.1.8142, A07
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 3167 / 3168 BIOS hệ thống
2018-03-05
2.3.0, 2.3.0
Chipset (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-12-26
8.2.10900.330, A03
Realtek USB Card đọc driver
2017-11-13
10.0.10586.31222, A03
Intel tiếp Serial IO driver
2016-05-31
604.10146.2643.2818, A00
Intel Trusted Execution Giao diện điều khiển động cơ
2016-10-26
2.0.0.1094, A00
Intel Buttons ảo điều khiển
2016-10-26
1.1.0.21, A00
Intel Chipset Driver
2016-12-16
10.1.1.13, A03
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Touchpad driver
2018-05-15
19.2.17.64, A10
Network (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3160 7260 3165 7265
2018-03-20
20.10.1.1190, A00
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3160 7260 3165 7265 8260
2018-03-20
20.10.0.0, A02
Trình điều khiển Bluetooth WiFi Qualcomm QCA9565
2018-05-15
10.0.0.352, A08
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
2018-05-15
1.4.4, A01
Driver Realtek USB GBE Mạng
2017-10-30
2.43.2015.1225, A01
Máy tính xách tay màn hình LCD (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bảng Firmware Update
2017-01-23
1.5.4.7.12.1.4, A00
Serial ATA (0)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2018-01-30
20.19.15.4835, A05