DELL Inspiron 11 3169 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 11 3169 Laptop

tải DELL Inspiron 11 3169 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Ứng dụng (9)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ứng dụng cập nhật của Dell - Plugin cập nhật SupportAssist
2018-09-10
4.0.1.5857, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-10-04
3.5.2000.0, A07
Ứng dụng ứng dụng Dell Update Win 32
2018-10-19
3.0.0, A00
Ứng dụng cập nhật ứng dụng Dell cho Windows 10 RS1 +
2018-10-19
3.0.0, A00
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2018-05-15
2.6.1.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2018-01-03
1.5.1.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2018-05-15
11.1.40, A03
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2018-01-23
3.4.16100.0, A00
Ứng dụng Intel Wireless Display
2016-05-31
6.0.44.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2018-07-21
6.0.1.8142, A07
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron Hệ thống 3169 BIOS
2018-10-04
1.7.2, 1.7.2
Chipset (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2018-04-11
11.7.0.1058, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-12-26
8.2.10900.330, A03
Intel tiếp Serial IO driver
2018-01-02
30.63.1603.5, A00
Intel Buttons ảo điều khiển
2016-11-10
1.1.0.21, A00
Intel tích hợp cảm biến Hub điều khiển
2016-11-10
3.0.20.3157, A01
Intel HID Event Lọc điều khiển
2016-05-31
1.1.0.311, A00
Realtek PCI-E Card Reader driver
2016-11-17
10.0.10586.21287, A02
Intel Chipset Driver
2016-12-16
10.1.1.13, A03
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Touchpad driver
2018-05-15
19.2.17.64, A10
Network (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển 3160 7260 3165 7265 8260 của Intel 8265
2018-10-15
20.60.0, A06
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3160 7260 3165 7265
2018-03-20
20.10.1.1190, A00
Driver Dell Wireless 1707 WiFi + Bluetooth
2016-06-29
10.0.0.339, A01
Intel PROSet / Wireless 3165 Bluetooth Ứng dụng
2018-01-22
17.1.1529.1620, A00
Driver Realtek USB GBE Mạng
2017-10-30
2.43.2015.1225, A01
Máy tính xách tay màn hình LCD (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bảng Firmware Update
2017-01-23
1.5.4.7.12.1.4, A00
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-08-15
14.8.1.1043, A03
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2018-05-29
23.20.16.4973, A14

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *