DELL Inspiron 1200 máy tính xách tay Windows XP, Vista, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 1200 Laptop

tải DELL Inspiron 1200 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Sigmatel STAC 975X AC97 Audio Driver
1 / 23 / 2007
5.10.0.4255, A03
Chipset (1)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Mobile, v.6.1.0.1008, A07
3 / 7 / 2005
6.1.0.1008, A07
Modem / Truyền thông (4)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant D110 MDC 1.5 Utility (Utility)
7 / 8 / 2005
NW2.5.23, A03
Conexant D110 MDC điều khiển
7 / 8 / 2005
7.23.01, A03
Conexant D110 MDC Diagnostics Utility (Diagnostics Utility)
5 / 12 / 2005
2.41, A04
Hướng dẫn sử dụng Conexant D110 MDC (HTML)
3 / 10 / 2005
html 1.0, A01
Network (4)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel (R) PRO / 100 VE Network Connection, v.0.1, A00 (HTML)
3 / 10 / 2005
0.1, A00
Dell Wireless 1350, 1370, 1450,1390, 1490 series và TrueMobile 1300, 1400 loạt Mini Card, MiniPCI và PC Card (không USB) Driver
10 / 20 / 2006
4.10.40.0 / 4.10.47.3, A09
Intel (R) PRO / 100 VE Network Connection, v.7.1.12.0, A02
3 / 7 / 2005
7.1.12.0, A02
Intel (R) PRO / 100 VE Network Connection, v.8.4.0.0_98754, A01 (Diagnostics Utility)
3 / 10 / 2005
8.4.0.0_98754, A01
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Sonic Solutions CinePlayer 3.x, v.301B11C, A03_Q (Patch / Nâng cấp)
1 / 3 / 2007
301B11C, A03_Q
Intel Graphics Video, v.6.14.10.4609, A08
7 / 13 / 2006
6.14.10.4609, A08