DELL Inspiron 13 (7348) Laptop của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


Dell Inspiron 13 7348 Laptop

tải DELL Inspiron 13 (7348) Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Audio Driver ALC3234
1 / 5 / 2015
6.0.1.7348, A00
Chipset (5)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Driver
1 / 5 / 2015
10.0.22, A00
Intel DPTF điều khiển
1 / 5 / 2015
8.0.10100.24, A00
Quản lý Intel cơ Driver Interface
1 / 5 / 2015
10.0.28.1006, A00
Network (7)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
1 / 5 / 2015
1.4.1.0, A00
Dell USB 3.0 Lan Dongle điều khiển
1 / 5 / 2015
8.10.1009.2013, A00
Dell Wireless 1707 WiFi điều khiển
1 / 5 / 2015
10.0.0.297, A00
Driver Dell Wireless 1708 WiFi / Bluetooth
1 / 5 / 2015
6.30.223.227, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
1 / 5 / 2015
10.18.10.3960, A00