DELL Inspiron 1318 máy tính xách tay Windows Vista, Windows Drivers 7, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 1318 Laptop

tải DELL Inspiron 1318 Máy tính xách tay Windows Vista, Windows Drivers 7, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT STAC9228 Âm thanh, v.6.10.0.6224, A00
10 / 6 / 2009
6.10.0.6224, A00
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Mobile, v.9.1.1.1019, A00
10 / 6 / 2009
9.1.1.1019, A00
Ricoh R5C833, v.6.10.01.04, A00
10 / 6 / 2009
6.10.01.04, A00
Modem / Truyền thông (3)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem ứng dụng
8 / 5 / 2008
NW2.5.46, A01
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem Diagnostics Utility (Diagnostics Utility)
8 / 5 / 2008
MdmDiag32_1.0.22.0, A00
Network (1)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Broadcom 59XX 10 / 100 Ethernet Controller, v.12.2.2.1, A00
10 / 6 / 2009
12.2.2.1, A00
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GM965 Express Chipset Family, v.15.12.75.2.1867, A00
10 / 6 / 2009
15.12.75.2.1867, A00
NVidia GeForce 8400M, v.8.15.11.8619, A05
10 / 6 / 2009
8.15.11.8619, A05