DELL Inspiron 1320 máy tính xách tay Windows Vista, Windows Drivers 7, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 1320 Laptop

tải DELL Inspiron 1320 Máy tính xách tay Windows Vista, Windows Drivers 7, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HD8XX, v.6.10.0.6217, A02
10 / 21 / 2009
6.10.0.6217, A02
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Mobile, v.9.1.1.1015, A01
10 / 21 / 2009
9.1.1.1015, A01
O2Micro OZH888 Host Controller, v.2.0.09, A00
6 / 30 / 2009
2.0.09, A00
Network (4)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Intel (R) WiFi Link 5300, Intel (R) WiFi Link 5100, v.tic TRWFW0986D, A01
1 / 4 / 2010
tic TRWFW0986D, A01
Dell không dây WLAN 1397 / 1510 nửa MiniCard ứng dụng
11 / 17 / 2009
5.30.21.0 (Driver); 5.30.19.0 (Application), A01
Dell không dây WLAN 1520 nửa MiniCard điều khiển
11 / 12 / 2009
5.30.21.0, A01
Realtek RTL-8100C Ethernet Controller, v.7.3.522.2009, A01
10 / 21 / 2009
7.3.522.2009, A01
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
ATI M92, v.8.631.0.0, A01
10 / 21 / 2009
8.631.0.0, A01
Intel GM45 Video, v.8.15.10.1808, A01
10 / 21 / 2009
8.15.10.1808, A01