DELL Inspiron 13z (N301z) Laptop của Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 13z Laptop

tải DELL Inspiron 13z (N301z) Laptop dùng Windows 7 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Ứng dụng (2)
Tải ứng dụng để hỗ trợ máy tính hoặc thiết bị của bạn.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell QuickSet, v.9.6.16, A00
6 / 18 / 2010
9.6.16, A00
Sonic Solutions Roxio Burn ứng dụng
6 / 18 / 2010
v1.01 (120B16F), A00
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HD79B1, v.6.10.0.6269, A00
6 / 18 / 2010
6.10.0.6269, A00
BIOS (1)
(Cũng Basic Input / Output System) Hỗ trợ hệ thống điều khiển bàn phím, màn hình và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron N301Z BIOS hệ thống, A07
4 / 19 / 2011
A07
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HM57 Express Chipset Family, v.9.1.1.1020, A00
6 / 18 / 2010
9.1.1.1020, A00
Realtek RTL8401-GR Card Reader, v.6.1.7600.46, A01
6 / 18 / 2010
6.1.7600.46, A01
CPU (1)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để hỗ trợ các đơn vị xử lý trung tâm của Dell.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Turbo Boost Technology, v.1.0.186.6, A00
6 / 18 / 2010
1.0.186.6, A00
Chẩn đoán (1)
Tải tiện ích cho kiểm tra và khắc phục sự cố máy tính Dell của bạn và các thiết bị kèm theo.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 32 Bit (Graphical User Interface phiên bản) Diagnostics Utility (Diagnostics Utility)
6 / 25 / 2010
A1384A0/A0494, A1384A0
Modem / Truyền thông (4)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant D400 USB Modem Driver 56K
5 / 31 / 2011
Drv_Win7-64_2.0.22.0, A02
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem ứng dụng
6 / 18 / 2010
NW2.5.59, A02
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem Diagnostics Utility (Diagnostics Utility)
6 / 18 / 2010
MdmDiag64_1.0.28.0, A01
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem Utility (Utility)
6 / 18 / 2010
DLD1.21, A00
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tải về trình điều khiển con chuột, bàn di chuột, trackball, bàn phím, phím điều khiển của bạn, hoặc thiết bị hồng ngoại.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Synaptics Synaptics TouchPad, v.15.0.9.0, A01
6 / 18 / 2010
15.0.9.0, A01
Network (6)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 365 Bluetooth Module, v.6.2.1.1100, A07-2
6 / 18 / 2010
6.2.1.1100, A07-2
Driver Dell Wireless WLAN 1501 nửa Mini-Card
6 / 18 / 2010
5.60.48.35, A01
Dell không dây WLAN 1520 nửa MiniCard, v.5.60.48.35, A04
6 / 18 / 2010
5.60.48.35, A04
Intel Intel (R) WiFi Link 6250, Intel (R) WiFi Link 6200, v.tic TRWFW0986D, A00
6 / 18 / 2010
tic TRWFW0986D, A00
Intel WiMAX kết 6250 điều khiển
6 / 18 / 2010
tic TRFXW0038D, A00
Realtek RTL8401-GR Ethernet Controller, v.7.016.0222.2010 (Win7) / 6.235.0304.2010 (Vista), A01
6 / 18 / 2010
7.016.0222.2010 (Win7) / 6.235.0304.2010 (Vista), A01
Serial ATA (1)
Tải về trình điều khiển để hỗ trợ Dell của bạn Serial ATA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid, v.9.6.0.1014, A01
6 / 18 / 2010
9.6.0.1014, A01
System Utilities (1)
Tiện ích như Dell Kệ Cố vấn Utility, PowerEdge Resource Configuration Utility (RCU), Configuration Utility.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống Dell Phần mềm tiện ích (Utility)
6 / 18 / 2010
7.0.1, A01
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
AMD ATI Mobility Radeon HD 5430, v.8.711.0.0, A00
6 / 18 / 2010
8.711.0.0, A00