DELL Inspiron 14 (3437) Laptop của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 14 3437 Máy tính xách tay

tải DELL Inspiron 14 (3437) (Ins14VR) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Audio Driver
(Người lái xe)
11 / 18 / 2013
6.0.1.6937, A02
Mô tả
Gói này cung cấp Realtek Audio ALC3223 Driver và được hỗ trợ trên Inspiron mô hình 5437 / 3437 đang chạy các hệ điều hành Windows sau: Windows 8 (64-bit). .
Chipset (3)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Driver
(Người lái xe)
11 / 18 / 2013
9.4.0.1017, A01
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho Intel Chipset và được hỗ trợ trên Inspiron 5437 và 3437 đang chạy các hệ điều hành Windows sau: Windows và Windows 7 8 (64-bit). .
Quản lý Intel cơ Driver Interface
(Người lái xe)
11 / 18 / 2013
9.5.0.1393, A00
Mô tả
Quản lý động cơ Giao diện Intel (Intel MEI)
Quản lý Intel cơ Driver Interface
(Người lái xe)
11 / 18 / 2013
9.5.14.1724, A02
Mô tả
Gói này cung cấp Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển và được hỗ trợ trên Inspiron 5437 và 3437 đang chạy các hệ điều hành Windows sau: Windows 8 (64-bit). .
Video (4)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
(Người lái xe)
11 / 18 / 2013
9.18.10.3071, A00
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho Intel Graphics và được hỗ trợ trên Inspiron 5421 và 3421 chạy Windows Systems sau hành: Win7 và Win8 - 64bit. .
Intel HD Graphics Driver
(Người lái xe)
11 / 18 / 2013
9.18.10.3272, A03
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho Intel HD Graphics (UMA) và được hỗ trợ trên các Inspiron 5437 và 3437 chạy hệ điều hành Windows sau: Windows8 64bit. .