DELL Inspiron 14 3442 máy tính xách tay của Windows 10 32bit Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhậtTrình điều khiển, phần mềm và Hỗ trợ Cửa sổ 10 32bit.

Ứng dụng (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-06-21
3.5.1004.0, A00
Trợ giúp Dell và Trợ giúp
2018-01-04
2.4.18.0, A00
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2018-01-02
3.4.16100.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2016-06-13
11.1.31, A01
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Audio Driver ALC3234
2015-10-15
6.0.1.7564, A01
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron Hệ thống 3442,3542,5748 BIOS
2018-02-24
A13, A13
Chipset (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2015-07-31
11.0.0.1153, A00
Intel Chipset Driver
2015-07-31
10.1.1.7, A00
Chẩn đoán (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell SupportAssist Khách hàng 1.2
2016-06-10
1.2, A02
Firmware (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Đơn đề nghị Intel Haswell ME FW v9.5.55.1948 cập nhật
2015-11-30
9.5.55.1948, A00
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Touchpad driver
2018-02-07
19.0.15.15, A01
Network (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 1704 / 1708 WiFi điều khiển
2017-01-16
7.35.333.0, A04
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
2018-05-15
1.4.2, A00
Driver Dell Wireless 1704 Bluetooth
2015-10-13
12.0.1.716, A01
Dell Wireless 1704 WiFi điều khiển
2015-10-13
7.35.295.0, A01
Driver Dell Wireless 1705 WiFi + Bluetooth
2015-07-31
10.0.0.318, A00
Serial ATA (0)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2015-10-08
10.18.15.4274, A01

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *