DELL Inspiron 14 5452 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 14 5455 Laptop

tải DELL Inspiron 14 5452 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tinPhát hành ngàyphiên bản
Realtek Audio ALC3234 điều khiển
7 / 30 / 2015
6.0.1.7525, A00
Chipset (4)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tinPhát hành ngàyphiên bản
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt
7 / 30 / 2015
8.1.10300.137, A00
Intel Giao diện cơ Trusted (Intel TXE)
7 / 30 / 2015
2.0.0.1036, A00
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller driver
7 / 30 / 2015
4.0.0.27, A00
Realtek RTS5170 Card Reader driver
7 / 30 / 2015
10.0.10125.31214, A00
Network (4)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tinPhát hành ngàyphiên bản
Driver Dell Wireless 1801 Wi-Fi + Bluetooth
7 / 30 / 2015
2023.8.313.2015, A00
Intel Dual Band Wireless AC 3160 ứng dụng Bluetooth
7 / 30 / 2015
17.1.1411.506, A00
Intel Dual Band Wireless AC 3165 ứng dụng Bluetooth
7 / 30 / 2015
17.1.1501.514, A00
Intel Dual Band Wireless-AC 3160 / 3165 WiFi điều khiển
7 / 30 / 2015
18.0.0, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tinPhát hành ngàyphiên bản
Intel HD Graphics Driver
7 / 30 / 2015
10.18.14.4189, A00