DELL Inspiron 1410 máy tính xách tay Windows XP, Vista, ứng dụng, cập nhật


Dell Inspiron 1410 Laptop

tải DELL Inspiron 1410 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant âm thanh CX2056-12Z, v.3.49.4.50, A01
9 / 15 / 2008
3.49.4.50, A01
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Mobile, v.8.3.0.1018, A00
9 / 15 / 2008
8.3.0.1018, A00
Ricoh cardreader R5C847, v.3.54.06, A01
9 / 15 / 2008
3.54.06, A01
Modem / Truyền thông (3)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
QMI WLAN EM112, v.1.05.0725, A01
9 / 18 / 2008
1.05.0725, A01
Conexant Modem CX20548-11Z, v.7.74.00.50, A00
9 / 15 / 2008
7.74.00.50, A00
Network (3)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 360 Module với Bluetooth 2.1 + EDR điều khiển
9 / 24 / 2008
6.01.03D, A01
Dell không dây WLAN 1395 MiniCard, v.4.170.77.3 (Driver); 4.170.77.13 (Application), A20
9 / 15 / 2008
4.170.77.3 (Driver); 4.170.77.13 (Application), A20
Realtek LAN RTL8102EL, v.5.694, A00
9 / 15 / 2008
5.694, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GM965 Express Chipset Family, v.14.34.0.4943, A00
9 / 15 / 2008
14.34.0.4943, A00