DELL Inspiron 1427 máy tính xách tay Windows XP, Vista, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 1427 Laptop

Tải về DELL Inspiron 1427 máy tính xách tay Windows XP, Vista Trình điều khiển, Tiện ích, Update.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển âm thanh Realtek, v.6.0.1.5762, A00
2 / 10 / 2009
6.0.1.5762, A00
Chipset (3)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel AHCI, v.8.5.0.1032, A00
2 / 10 / 2009
8.5.0.1032, A00
Modem / Truyền thông (1)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Broadcom Bluetooth, v.6.1.0.4600, A00
2 / 10 / 2010
6.1.0.4600, A00
Network (3)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell không dây WLAN 1397 / 1510 nửa MiniCard điều khiển
2 / 25 / 2009
5.10.38.26 (Driver), A23
Intel Intel (R) WiFi Link 5300, Intel (R) WiFi Link 5100, Intel (R) WiFi Link 5000 Dòng WLAN Half-Mini Card, v.TIC153101, A02
2 / 25 / 2009
TIC153101, A02
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
NVidia GeForce 9200M GS, v.7.15.11.7917, A00
2 / 10 / 2009
7.15.11.7917, A00