DELL Inspiron 14R SE (7420) Laptop của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 14R (7420) Special Edition Laptop

tải DELL Inspiron 14R SE (7420) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant High-Definition Audio CX20672-21Z điều khiển
3 / 15 / 2013
8.54.40.0, A04
Chipset (4)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Driver
2 / 8 / 2013
9.3.0.1021, A01
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2 / 8 / 2013
8.0.0.1262, A03
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller driver
2 / 8 / 2013
1.0.6.245, A03
Network (7)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Centrino Advanced-N 6235 WLAN driver
3 / 21 / 2013
15.3.1.2, A03
Atheros AR8161 / 8165 / 8162 / 8166 / 8168 Ethernet Controller Driver
3 / 15 / 2013
2.1.0.12, A02
Dell DW1704 WiFi và Driver Bluetooth
2 / 8 / 2013
WLAN_6.20.55.51 / BT_6.5.1.3303, A04
Dell Wireless 1703 Wi-Fi + BT driver
2 / 8 / 2013
WLAN_9.2.0.512 / BT_7.4.0.165, A03
Video (3)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA Geforce GT 650M / 640M / 630M Graphics Driver
3 / 17 / 2014
9.18.13.3165, A06
Intel HD Graphics 4000 / 2500 điều khiển
2 / 8 / 2013
9.17.10.2867, A04