DELL Inspiron 15 (5543) Laptop của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 15 5542 Laptop

tải DELL Inspiron 15 (5543) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (4)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Driver
1 / 4 / 2015
10.0.22, A00
Quản lý Intel cơ Driver Interface
1 / 4 / 2015
10.0.30.1072, A00
Network (5)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
1 / 4 / 2015
1.4.1.0, A00
Intel Dual Band Wireless-AC 3160 / 7260 / 7265 điều khiển
1 / 4 / 2015
17.1.0, A00
LE GUI Application Intel PROSet / Wireless Bluetooth
1 / 4 / 2015
17.1.1407.01, A00
Ứng dụng Intel Wireless Display
1 / 4 / 2015
5.0.32.0, A00
Máy tính xách tay màn hình LCD (1)
Bao gồm tất cả các loại màn hình LCD máy tính xách tay.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
AUO Non-Touch HD Firmware Update (Firmware)
1 / 4 / 2015
A00
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
AMD Radeon R5 M240 điều khiển
1 / 4 / 2015
14.301.1002, A00
Intel HD Graphics Driver
1 / 4 / 2015
10.18.10.4013, A01