DELL Inspiron 15 5577 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 15 5577 Laptop

Tải về DELL Inspiron 15 5577 Gaming Laptop của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (9)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ứng dụng cập nhật của Dell - Plugin cập nhật SupportAssist
2018-06-22
3.3.0.4941, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2018-06-26
1.2, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-07-03
3.5.1004.0, A00
SmartByte
2018-06-28
1.2.600, A00
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2018-05-15
2.6.1.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2018-01-03
1.5.1.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2017-04-17
11.6.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-09-14
6.0.1.8142, A04
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron Hệ thống 5577 BIOS
2018-07-10
1.1.0, 1.1.0
Chipset (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel tiếp Serial IO driver
2018-05-15
30.100.1725.1, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-05-15
8.3.10207.5567, A09
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2018-04-11
11.7.0.1054, A02
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-10-30
1.1.1.318, A02
Intel Chipset Driver
2018-05-15
10.1.1.38, A05
Realtek Card Reader driver
2018-05-15
10.0.14393.31228, A05
Network (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3165 7265 8260 8265
2018-04-27
20.50.0.8334, A03
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3160 7260 3165 7265 8260
2018-03-20
20.10.0.0, A02
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2018-06-12
12.0.0.448, A15
Trình điều khiển mạng Realtek PCIe
2018-05-15
2.43.2017.727, A14
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2017-03-13
15.2.7.1042, A00
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2018-01-09
22.20.16.4836, A02
nVIDIA Geforce GT1050 Graphics Driver
2017-10-02
22.21.13.8290, A04