DELL Inspiron 15 5578 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 15 5578 Laptop

Tải về DELL Inspiron 15 5578 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Ứng dụng (9)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ứng dụng SmartByte
2018-09-19
2.0.637, A01
Ứng dụng cập nhật của Dell - Plugin cập nhật SupportAssist
2018-09-10
4.0.1.5857, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-10-04
3.5.2000.0, A07
Ứng dụng ứng dụng Dell Update Win 32
2018-10-19
3.0.0, A00
Ứng dụng cập nhật ứng dụng Dell cho Windows 10 RS1 +
2018-10-19
3.0.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2018-09-24
1.2, A00
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2018-05-15
2.6.1.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2018-01-03
1.5.1.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2018-05-15
11.1.40, A03
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-05-31
6.0.1.8158, A08
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 5378 / 5578 / 7378 / 7579 / 7779 BIOS hệ thống
2018-08-14
1.26.0, 1.26.0
Chipset (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Card Reader driver
2018-09-04
10.0.16299.31241, A02
Intel tiếp Serial IO driver
2018-09-25
30.100.1725.1, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-10-08
8.3.10207.5567, A09
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2018-04-11
11.7.0.1058, A05
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-10-30
1.1.1.318, A02
Intel tích hợp cảm biến Hub điều khiển
2017-03-03
3.1.0.3363, A01
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-10-27
1.1.0.21, A01
Intel Chipset Driver
2018-10-15
10.1.1.38, A05
Docks / giá đỡ (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển mạng Realtek USB GBE được áp dụng cho đế cắm TB16 / WD15 / DS1000
2018-10-03
2.44.2018.0504, A10
Firmware (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Firmware Update
2016-10-05
02_T1, A02
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek IR camera điều khiển
2018-02-12
10.0.14393.11242, A05
Network (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển 3160 7260 3165 7265 8260 của Intel 8265
2018-10-15
20.60.0, A06
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2018-09-18
12.0.0.709, A20
Driver Realtek USB GBE Mạng
2018-10-18
2.44.2018.0504, A10
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3160 3165 7260 7265
2018-08-07
20.50.0.8334, A03
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-10-18
15.9.1.1020, A01
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2018-07-27
A01, A01
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2018-05-15
22.20.16.4836, A05