DELL Inspiron 15 7559 máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 15 7000 Dòng 7559 Laptop

tải DELL Inspiron 15 7000 Dòng 7559 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek High-Definition Audio ALC3246 điều khiển
10 / 20 / 2015
6.0.1.7618, A01
Chipset (5)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển thiết bị Intel Chipset
10 / 7 / 2015
10.1.1.7, A00
VBulletin động Intel và Khung nhiệt (DPTF) Driver
10 / 7 / 2015
8.1.10600.150, A00
Quản lý Intel cơ Driver Interface
10 / 7 / 2015
11.0.0.1162, A00
Intel tiếp Serial IO driver
10 / 7 / 2015
30.100.1519.7, A00
Realtek Card Reader RTS5227S điều khiển
10 / 7 / 2015
10.0.10125.21277, A00
Network (5)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 điều khiển
10 / 26 / 2015
18.20.0.9, A02
Driver Dell Wireless 1820 WiFi + Bluetooth
10 / 16 / 2015
12.0.0.127, A00
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
10 / 7 / 2015
1.0.0, A00
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 Bluetooth Adapter điều khiển
10 / 7 / 2015
17.1.1529.1620, A00
Realtek PCIe GBE Family Controller Driver
10 / 7 / 2015
10.1.505.2015, A00
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA GeForce 830M / 930M và GTX 850M / 950M / 960M Graphics Driver
11 / 2 / 2015
10.18.13.5382, A02
Intel HD Graphics Driver
10 / 26 / 2015
20.19.15.4300, A01