DELL Inspiron 15 7566 máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 15 7566 Laptop

Tải về DELL Inspiron 15 7566 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ điều hành hệ thống tương ứng:
Ứng dụng (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-03-13
3.1.1117.0, A00
Dell Help & Hỗ trợ ứng dụng
2017-01-25
2.3.22.0, A00
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2017-03-13
3.4.13900.0, A00
Dell cập nhật
2017-03-13
1.9.7.0, A00
Dell QuickSet
2016-09-14
10.17.17, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek High Definition Audio ALC3246 điều khiển
2016-09-22
6.0.1.7904, A02
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 7466 / 7566 BIOS hệ thống
2016-12-27
1.0.3, 1.0.3
Chipset (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel (R) Quản lý cơ Components Installer
2016-09-22
11.0.6.1194, A01
Intel tiếp Serial IO driver
2017-03-13
30.100.1633.3, A02
Phần mềm Thiết bị Intel Chipset
2017-01-13
10.1.1.18, A04
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2016-11-17
8.1.10605.221, A02
Realtek USB Memory Card Reader driver
2016-12-13
10.0.10586.31225, A04
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek IR camera điều khiển
2017-03-09
10.0.14393.11242, A05
Dell Touchpad driver
2016-09-22
19.2.17.33, A01
Network (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 8260 / 7265 / 3165 / 7260 / 3160 WiFi điều khiển
2016-12-22
19.1.0.3, A02
Realtek PCI-E Ethernet Controller Driver
2016-12-13
2.43.2016.606, A03
Driver Intel 8260 / 7265 / 3165 / 7260 Bluetooth
2016-12-13
19.0.1621.3340, A01
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid và Management Console
2017-03-13
15.0.1.1040, A01
System Utilities (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HID Event Lọc điều khiển
2016-09-14
1.1.0.311, A00
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2017-02-17
A00, A00
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA Geforce GTX 960M Graphics Driver
2016-10-20
21.21.13.6909, A01
Intel HD Graphics 530 điều khiển
2017-01-25
21.20.16.4574, A02