DELL Inspiron 15 7566 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, phần mềmTrình điều khiển, phần mềm và Hỗ trợ Cửa sổ 10 64bit.

Ứng dụng (7)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ứng dụng cập nhật của Dell - Plugin cập nhật SupportAssist
2018-06-22
3.3.0.4941, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-07-03
3.5.1004.0, A00
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2018-05-15
2.6.1.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2018-01-03
1.5.1.0, A00
Dell QuickSet
2016-09-14
10.17.17, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio driver ALC3246
2016-09-22
6.0.1.7904, A02
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 7466 / 7566 BIOS hệ thống
2018-02-06
1.2.1, 1.2.1
Chipset (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2018-05-21
11.7.0.1054, A02
Intel tiếp Serial IO driver
2018-02-07
30.100.1633.3, A02
Realtek USB Card đọc driver
2018-02-26
10.0.10586.31225, A04
Intel Chipset Driver
2018-07-11
10.1.1.18, A04
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-12-21
8.1.10605.221, A02
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek IR camera điều khiển
2018-02-12
10.0.14393.11242, A05
Dell Touchpad driver
2016-09-22
19.2.17.33, A01
Network (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3160 7260 3165 7265 8260
2018-03-20
20.10.0.0, A02
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3165 7265 8260 8265
2018-02-13
20.10.1.1190, A00
Trình điều khiển mạng Realtek PCIe
2018-05-15
2.43.2017.727, A14
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2017-12-29
15.0.1.1040, A01
System Utilities (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2018-05-18
A01, A01
Intel HID Event Lọc điều khiển
2016-09-14
1.1.0.311, A00
Quản lý hệ thống (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Nền tảng Dell Tiện ích Thẻ
2018-05-18
A03, A03
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển đồ họa nVIDIA GeForce / GTX / Quadro
2018-07-05
23.21.13.9125, A15
Intel HD Graphics 530 / 630 điều khiển
2017-11-30
22.20.16.4836, A05