DELL Inspiron 15 (7568) Laptop của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 15 7568 Laptop

tải DELL Inspiron 15 7000 2-In-1 Series (7568) Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Ứng dụng (9)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-06-21
3.5.1004.0, A00
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2018-05-15
2.6.1.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2018-01-03
1.5.1.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2018-05-15
11.1.40, A03
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2018-01-23
3.4.16100.0, A00
Intel PROSet / Wireless 3165 Bluetooth Ứng dụng
2015-10-08
17.1.1529.1620, A00
ST Microelectronics Free Fall Sensor Ứng dụng
2016-02-22
4.14.65, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant Audio Driver CX20722
2016-11-30
8.65.135.91, A04
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 3153 / 3158 / 7353 / 7359 / 7568 Hệ thống BIOS
2018-05-11
1.19.1, 1.19.1
Chipset (7)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Software Guard điều khiển
2018-05-03
1.1.28151.80, A01
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2018-04-11
11.7.0.1058, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-12-26
8.2.10900.330, A03
Intel HID Event Lọc điều khiển
2016-03-08
1.1.0.311, A01
Intel tiếp Serial IO driver
2015-09-15
30.63.1519.7, A01
Intel Chipset Driver
2015-09-15
10.1.1.7, A00
Intel Buttons ảo điều khiển
2015-09-15
1.1.0.21, A00
Firmware (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Inspiron 15-7568 TOUCH Firmware
2016-04-18
0006, A00
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Thống nhất Ứng dụng
2016-04-27
1.0.44, A00-00
Network (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển WiFi và Bluetooth của Dell Wireless 1801
2018-04-27
2023.66.1104.2017, A03
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3160 7260 3165 7265
2018-03-20
20.10.1.1190, A00
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3160 7260 3165 7265 8260
2018-03-20
20.10.0.0, A02
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2018-06-12
12.0.0.448, A15
Trình điều khiển khóa Intel WLAN chính
2016-04-12
A00, A00
Dell USB 3.0 đến LAN Dongle Driver
2016-04-18
10.1.506.2015, A00
SD Card (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek RTS5176E-GRT Card Reader driver
2015-09-15
10.0.10125.31214, A00
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2016-11-30
14.8.9.1053, A06
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2018-05-18
A01, A01
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2018-05-29
23.20.16.4973, A14