DELL Inspiron 15 7573 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật


DELL Inspiron 15 7573 Laptop

Tải về DELL Inspiron 15 7573 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (10)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ứng dụng SmartByte
2019-05-16
2.5.719, A03
Dell Digital Cung Ứng dụng
2019-05-16
4.0.36.0, A14
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2019-05-16
2.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2019-05-16
3.0.1, A00
Ứng dụng ứng dụng Dell Update Win 32
2019-05-16
3.0.1, A00
Ứng dụng cập nhật của Dell - Plugin cập nhật SupportAssist
2019-05-09
4.1.0.6828, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2019-01-15
1.5.1.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2019-03-03
11.1.40, A00
Trình điều khiển kết nối di động Alienware
2017-08-25
1.0.0, A00
Dell Help & Hỗ trợ ứng dụng
2019-04-08
2.4.18.0, A00
Audio (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ứng dụng Waves MaxxAudio Pro
2019-01-03
1.1.21.0, A01
Realtek HD Audio Driver
2019-04-16
6.0.1.8164, A00
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS của Dell Inspiron 7370 / 7570 / 7373 / 7573
2019-03-13
1.13.1, 1.13.1
Chipset (9)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel tiếp Serial IO driver
2018-12-12
30.100.1725.1, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2019-01-15
8.3.10207.5567, A09
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2019-03-29
11.7.0.1045, A04
Trình quản lý bộ máy quản lý của Intel 11.x
2018-09-25
11.8.50.3425, A00
Intel tích hợp cảm biến Hub điều khiển
2019-03-05
3.1.0.3429, A00
Realtek USB Card đọc driver
2019-02-10
10.0.15063.31236, A00
Intel Chipset Driver
2019-01-14
10.1.1.44, A07
Intel HID Event Lọc điều khiển
2019-03-03
1.1.1.318, A03
Intel Buttons ảo điều khiển
2019-03-11
1.1.1.22, A02
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek IR camera điều khiển
2019-01-16
10.0.16299.20038, A12
Network (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển WiFi Intel 3165, 7265, 8260 và 8265
2019-05-02
20.120.1.970, A05
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3160 7260 3165 7265 và 8260
2019-04-22
20.60.0, A06
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2019-03-23
12.0.0.709, A20
Driver Realtek USB GBE Mạng
2019-01-09
2.44.2018.0504, A10
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3160 7260 3165 7265
2019-04-08
20.10.1.1190, A00
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3160 3165 7260 7265
2019-01-09
19.60.0.3, A07
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2019-05-06
17.0.2.1076, A00
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2019-04-04
A01, A01
Quản lý hệ thống (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dịch vụ Dell Power Manager
2019-05-16
3.3.0, A00
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA Graphics Driver
2019-01-14
23.21.13.9125, A08
Driver Intel Graphic
2019-01-15
23.20.16.4973, A05

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *