Dell Inspiron 15 7579 2-trong-1 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


Dell Inspiron 15 7579-2 trong 1 Laptop

Tải về Dell Inspiron 15 7579 Máy tính xách tay của Windows 2 1bit Drivers 10-trong-64, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Ứng dụng (10)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ứng dụng cập nhật của Dell - Plugin cập nhật SupportAssist
2018-06-22
3.3.0.4941, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2018-06-12
1.2, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-06-21
3.5.1004.0, A00
SmartByte
2018-06-12
1.2.600, A00
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2018-05-15
2.6.1.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2018-01-03
1.5.1.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2018-05-15
11.1.40, A03
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2018-01-23
3.4.16100.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-05-31
6.0.1.8158, A08
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 5378 / 5578 / 7378 / 7579 / 7779 BIOS hệ thống
2018-06-14
1.25.0, 1.25.0
Chipset (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel tiếp Serial IO driver
2018-05-15
30.100.1725.1, A05
Realtek Card Reader driver
2018-05-09
10.0.16299.31239, A00
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-05-15
8.3.10207.5567, A09
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2018-04-11
11.7.0.1058, A05
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-10-30
1.1.1.318, A02
Intel tích hợp cảm biến Hub điều khiển
2017-03-03
3.1.0.3363, A01
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-10-27
1.1.0.21, A01
Intel Chipset Driver
2018-05-15
10.1.1.38, A05
Firmware (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Firmware Update
2016-10-05
02_T1, A02
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek IR camera điều khiển
2018-02-12
10.0.14393.11242, A05
Network (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Realtek USB GBE Mạng
2018-06-14
2.44.2018.0504, A10
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3160 3165 7260 7265
2018-05-09
20.50.0.8334, A03
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3160 7260 3165 7265 8260
2018-03-20
20.10.0.0, A02
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2018-06-12
12.0.0.448, A15
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-06-21
15.9.1.1020, A01
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2018-05-18
A01, A01
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2018-05-15
22.20.16.4836, A05