DELL Inspiron 1545 Laptop Win XP, Vista, Win 7 Driver, phần mềm, cập nhật


Dell Inspiron 15 (1545) Laptop

tải DELL Inspiron 1545 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Audio (2)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT IDT 92HD71B, v.6.10.0.6272, A03
2 / 7 / 2012
6.10.0.6272, A03
IDT IDT 92HD71B, v.6.10.0.6272, A04
9 / 18 / 2011
6.10.0.6272, A04
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GM45 Express Chipset Family, v.9.1.1.1019, A03
10 / 12 / 2009
9.1.1.1019, A03
Realtek RTS5158E Card Reader, v.6.1.7100.30087, A00
10 / 8 / 2009
6.1.7100.30087, A00
Network (5)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như Ethernet adapter, adapter Token-Ring, và các loại khác của NIC (Network Interface Card), cũng như các adapter không dây, Bluetooth và WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Intel (R) WiFi Link 5300, Intel (R) WiFi Link 5100, v.tic TRWFW0986D, A01
1 / 4 / 2010
tic TRWFW0986D, A01
Dell không dây WLAN 1397 / 1510 nửa Mini Card Application
11 / 17 / 2009
5.30.21.0 (Driver); 5.30.19.0 (Application), A01
Dell Wireless 365 Bluetooth Module, v.6.2.0.9600, A02-1
11 / 11 / 2009
6.2.0.9600, A02-1
Marvell 88E80XX 10 / 100 Ethernet Controller, v.11.10.5.3, A01
10 / 8 / 2009
11.10.5.3, A01
Driver Dell Wireless WLAN 1515 nửa Mini-Card
11 / 8 / 2010
8.0.0.239, A03-2
Video (4)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GM45 Video, v.8.15.10.1994, A01
2 / 23 / 2010
8.15.10.1994, A01
Dell Digital TV Receiver DVBT-01 điều khiển
11 / 25 / 2009
4.2.10.27180, A02
Dell Digital DVBT-01 nhận truyền hình ứng dụng
11 / 23 / 2009
6.0.26347, A00
ATI M92, v.8.631.0.0000, A00
10 / 8 / 2009
8.631.0.0000, A00