DELL Inspiron 15R (5521) Laptop Win 7, 8 Win, Win 8.1, Drivers Win 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 15R 5521 Laptop

tải DELL Inspiron 15R (5521) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (4)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller driver
(Người lái xe)
6 / 28 / 2013
1.0.8.251, A05
HM77 Chipset Intel driver
(Người lái xe)
2 / 6 / 2013
9.3.0.1021, A01
Quản lý Intel cơ Driver Interface
(Người lái xe)
2 / 6 / 2013
8.1.0.1248, A01
Realtek Card Reader driver
(Người lái xe)
2 / 6 / 2013
6.1.8400.39030, A01
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tải về trình điều khiển cho thiết bị Dell của bạn, bao gồm cả chuột, bàn di chuột, trackball, bàn phím, joystick, hoặc thiết bị hồng ngoại.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Touchpad driver
(Người lái xe)
2 / 10 / 2014
18.0.1, A08
Video (3)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
AMD Radeon HD 7670M Graphics Driver
(Người lái xe)
2 / 6 / 2013
8.982.6.0, A02
AMD Radeon HD 8730M Graphics Driver
(Người lái xe)
2 / 6 / 2013
9.0.12.1, A03
Intel HD Graphics 4000 điều khiển
(Người lái xe)
2 / 6 / 2013
9.17.10.2867, A03