DELL Inspiron 17 (3721) Laptop Win 7, Win 8, Win 8.1, Drivers Win 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 17 3721 Máy tính xách tay

tải DELL Inspiron 17 (3721) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek ALC-3221 Audio Driver
(Người lái xe)
3 / 19 / 2013
6.0.1.6788, A03
Mô tả
Gói này cung cấp Realtek ALC-3221 Audio Driver được hỗ trợ trên Inspiron 5521 / 5721 và Vostro Notebook 2521 chạy theo hệ thống điều hành Windows: Windows và Windows 7 8. .
Chipset (3)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Card Reader driver
(Người lái xe)
3 / 19 / 2013
6.1.8400.39030, A01
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho Realtek Card Reader RTS5179 và được hỗ trợ trên Inspiron 3521 / 5521 / 5721 và Vostro 2521 chạy trên sau hệ điều hành Windows: Windows và Windows 7 8.
HM77 Chipset Intel driver
(Người lái xe)
2 / 6 / 2013
9.3.0.1021, A01
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho Intel (R) 7 Dòng Chipset Family Mobile và được hỗ trợ trên Inspiron 5521 / 5721 và Vostro Notebook 2521 chạy hệ điều hành sau: Windows và Windows 7 8. .
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tải về trình điều khiển cho thiết bị Dell của bạn, bao gồm cả chuột, bàn di chuột, trackball, bàn phím, joystick, hoặc thiết bị hồng ngoại.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Synaptics Touchpad Driver
(Người lái xe)
10 / 29 / 2013
17.0.8.1, A06
Mô tả
Gói này cung cấp Synaptics Touchpad Driver và được hỗ trợ trên Inspiron 3521 / 5521 / 3721 / 5721 và Vostro 2521 chạy hệ điều hành Windows sau đây: Windows và Windows 7 8. .
Network (3)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như Ethernet adapter, adapter Token-Ring, và các loại khác của NIC (Network Interface Card), cũng như các adapter không dây, Bluetooth và WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Dell Wireless 1704 WiFi + Bluetooth
(Người lái xe)
11 / 19 / 2013
12.0.0.7850, A04
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho Dell Wireless 1704 và BT 4.0 + HS và được hỗ trợ trên Inspiron 3521 / 3721 / 5521 / 5721 và Vostro 2521 chạy hệ điều hành Windows sau đây: Windows 8.
Driver Dell Wireless 1703 / 1705 WiFi + Bluetooth
(Người lái xe)
6 / 28 / 2013
10.0.0.162, A00
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho Dell Wireless 1703 / 1705 WiFi + Bluetooth và được suppported trên Inspiron và Vostro Máy tính xách tay đang chạy các cửa sổ sau hệ điều hành: Windows 8.
Video (3)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
AMD Radeon HD 7670M Graphics Driver
(Người lái xe)
3 / 19 / 2013
8.982.6.0, A01
Mô tả
Gói này cung cấp AMD Radeon HD 7670M Driver đồ họa và được hỗ trợ trên Inspiron 3x21 và 5x21 series và Vostro Notebook 2521 đang chạy sau hệ điều hành Windows: Windows 8. .
AMD Radeon HD 8730M Graphics Driver
(Người lái xe)
2 / 6 / 2013
9.0.12.1, A03
Mô tả
Gói này cung cấp AMD Radeon HD 8730M Driver đồ họa và được hỗ trợ trên Inspiron 3x21 và 5x21 và Vostro Notebook 2521 chạy hệ điều hành Windows sau đây: Windows và Windows 7 8. .