DELL Inspiron 1721 máy tính xách tay Windows XP, Vista, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 1721 Laptop

tải DELL Inspiron 1721 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
SigmaTel STAC 92XX C-chính HD Audio, v.6.10.0.5614, A03
6 / 13 / 2008
6.10.0.5614, A03
Chipset (1)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ricoh R5C832, R5C843, R5C833, v.1.0.1, A00
6 / 27 / 2007
1.0.1, A00
Modem / Truyền thông (16)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5520 / 5500 Cingular Mobile Broadband Mini Card, 5510 Cingular Mobile Broadband Express Card Utility
(Utility)
4 / 10 / 2009
2.06.03.052, A05
Dell Wireless 5720 VZW Mobile MiniCard Utility băng thông rộng
(Utility)
7 / 22 / 2008
1.0, A01
Dell Wireless 5700 VZW băng rộng di động CDMA EVDO MiniCard, Wireless 5720 VZW Mobile Broadband (EVDO Rev A) MiniCard, v.2.09.01.14 Build # 021, A01
7 / 16 / 2008
2.09.01.14 Build # 021, A01
Dell Wireless 5505 Vodafone Mobile Broadband 3G HSDPA MiniCard, Wireless 5510 Vodafone Mobile Broadband (3G HSDPA) thẻ Express, Wireless 5520 Vodafone Mobile Broadband (3G HSDPA) MiniCard, v.2.06.02.27 Build # 060, A06
(Utility)
2 / 26 / 2009
2.06.02.27 Build # 060, A06
Dell Wireless 5700 Sprint Mobile Broadband (CDMA EV-DO) Mini-Card, Wireless 5720 Sprint Mobile Broadband (EVDO Rev A) MiniCard, v.2.09.01.44 Build # 015, A00
3 / 14 / 2008
2.09.01.44 Build # 015, A00
Dell Wireless 5700 TELUS Mobile Broadband (CDMA EV-DO) Mini-Card, Wireless 5720 TELUS Mobile Broadband (EVDO Rev A) MiniCard, v.2.09.01.45 Build # 015, A00
3 / 14 / 2008
2.09.01.45 Build # 015, A00
Dell Wireless 5720 TELUS Mobile Broadband (EVDO Rev A) MiniCard, v.v150, A01
(Firmware)
11 / 19 / 2007
v150, A01
Network (5)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 1370 WLAN MiniPCI Card, Wireless 1470 Dual Band-WLAN MiniPCI Card, Wireless 1390 WLAN MiniCard, Wireless 1490 Dual-band WLAN MiniCard, Wireless 1505 Dự thảo 802.11n WLAN Mini-Card, Wireless 1505 Dự thảo 802.11n WLAN Mini-Card màn hình, Wireless 1395 WLAN MiniCard, v.4.170.25.17 / 4.170.25.12, A17
12 / 18 / 2007
4.170.25.17 / 4.170.25.12, A17
Broadcom 440x 10 / 100 điều khiển tích hợp, v.v10.0.7c, A01
(Diagnostics Utility)
6 / 27 / 2007
v10.0.7c, A01
Broadcom 440x 10 / 100 điều khiển tích hợp, v.v4.60, A02
6 / 27 / 2007
v4.60, A02
Dell Wireless 355 Mô-đun Bluetooth (Bluetooth 2.0 + EDR), v.6.0.1.3100 & FW216, A00
6 / 19 / 2007
6.0.1.3100 & FW216, A00
Dell Wireless 400 Wireless USB Mini-card, v.1.3.098.8, A02
10 / 10 / 2007
1.3.098.8, A02
Video (7)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
AVerMedia AVerTV Hybrid NanoExpress ATSC điều khiển
10 / 31 / 2008
1.3.x.58, A06
AVerMedia AVerTV Hybrid NanoExpress DVB-T, v.1.3.x.58, A06
10 / 31 / 2008
1.3.x.58, A06
Broadcom BD Accelerator giải pháp, v.2.6.20.1, A04
12 / 23 / 2007
2.6.20.1, A04
Lumanate Thiên thần TVT2 - External USB đơn Analog NTSC TV Tuner, v.1.0.3.09, A00
6 / 27 / 2007
1.0.3.09, A00