DELL Inspiron 17R SE (7720) Laptop Win 7, Win 8, Win 8.1, Drivers Win 10, ứng dụng, cập nhật


Inspiron 17R Special Edition Notebook

tải DELL Inspiron 17R SE (7720) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (2)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant Audio Driver
(Người lái xe)
11 / 15 / 2012
8.54.40.0, A00
Mô tả
Gói này cung cấp Conexant Audio Driver và được hỗ trợ trên Vostro Notebook 3460 và Inspiron 7420 / 5425 chạy các hệ điều hành Windows sau: Windows 7 và 8. .
IDT High-Definition Audio Driver
(Người lái xe)
2 / 8 / 2013
6.10.0.6426, A03
Mô tả
Gói này cung cấp IDT High-Definition Audio Driver và được hỗ trợ trên Inspiron 5720 / 7720 chạy sau của Windows Hệ điều hành: Windows và Windows 7 8. .
Chipset (3)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel cơ Driver Interface
(Người lái xe)
3 / 15 / 2013
8.1.0.1263, A03
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho Quản lý Intel động cơ Giao diện và được hỗ trợ trên Inspiron 7420 / 7720 / 5720 / 5420 / 5323, Vostro Notebook 3460 / 3360 / 3760 và XPS Notebook L322X đang chạy hệ điều hành sau: Windows 8. .
Intel Chipset Driver
(Người lái xe)
2 / 8 / 2013
9.3.0.1021, A01
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho QS77 / HM77 chipset Intel và được hỗ trợ trên Inspiron 7xxx series / 5xxx loạt, Vostro Notebook 3xxx series và XPS Notbook L322X chạy theo hệ thống điều hành Windows: Windows và Windows 7 8.
Realtek RTS5179GR USB2.0 Card Reader driver
(Người lái xe)
2 / 8 / 2013
6.1.8400.39030, A01
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho Realtek RTS5179GR USB2.0 Card Reader và được hỗ trợ trên Inspiron 5420 / 54720 / 5323 / 7420 / 7720 / 5425 và Vostro Notebook 3460 / 3760 / 3360 đang chạy hệ điều hành sau: Windows và Windows 7 8. .
Network (5)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như Ethernet adapter, adapter Token-Ring, và các loại khác của NIC (Network Interface Card), cũng như các adapter không dây, Bluetooth và WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell WiFi + BT driver
(Người lái xe)
7 / 31 / 2013
6.30.59.74, A03
Mô tả
Gói này cung cấp Dell Wireless 1704 802.11 b / g / n WiFi + Bluetooth Driver được hỗ trợ trên Vostro 3x60 Series, Inspiron 7x20, 5x20, 5425 và 5323 series chạy Windows Hệ điều hành sau: Windows 8. .
Driver Dell Wireless 1703 / 1901 Wi-Fi + Bluetooth
(Người lái xe)
2 / 20 / 2013
WLAN_10.0.0.200 / BT_8.0.0.209, A03
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho Dell Wireless 1703 / 1901 WiFi + Bluetooth và được hỗ trợ trên Inspiron 7420 / 7720 / 5720 / 5420 / 5323 / 5425 Vostro Notebook 3460 / 3360 / 3760 đang chạy hệ điều hành sau: Windows 8. .
Intel BT driver
(Ứng dụng)
2 / 8 / 2013
2.6.23.40059, A02
Mô tả
Gói này cung cấp các ứng dụng Intel 2230 Centrino Advanced-N Bluetooth v4.0 + HS và được hỗ trợ trên Inspiron, Vostro 3460, 3760, 3360 và XPS L322X chạy theo hệ thống điều hành Windows: Windows 8.
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics 4000 / 2500 điều khiển
(Người lái xe)
2 / 8 / 2013
9.17.10.2867, A04
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho Intel HD Graphics (4000 / 2500) và được hỗ trợ trên Inspiron 5323 / 5420 / 5720 / 7420 / 7720 và Vostro Notebook 3460 / 3360 / 3760 chạy hệ điều hành Windows sau đây: Windows 8. .
nVIDIA GeForce GT 650M Graphics Driver
(Người lái xe)
2 / 8 / 2013
9.17.13.0707, A03
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho NVIDIA GeForce GT 650M Graphics và được hỗ trợ trên Inspiron 5420 / 5720 / 7420 / 7720 và Vostro Notebook 3460 đang chạy theo hệ thống điều hành Windows: Windows và Windows 7 8. .