DELL Inspiron M421R máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, cập nhật


Dell Inspiron M421R Laptop

tải DELL Inspiron M421R Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant High-Defination CX20672-21Z Audio Driver
2 / 20 / 2013
8.54.40.0, A02
Chipset (1)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek RTS5179GR USB2.0 Card Reader driver
2 / 8 / 2013
6.1.8400.39030, A01
Network (4)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Atheros AR8161 / 8165 / 8162 / 8166 / 8168 Ethernet Controller Driver
2 / 8 / 2013
2.1.0.12, A02
Dell DW1704 WiFi và Driver Bluetooth
2 / 8 / 2013
WLAN_6.20.55.51 / BT_6.5.1.3303, A04
Dell Wireless 1703 Wi-Fi + BT driver
2 / 8 / 2013
WLAN_9.2.0.512 / BT_7.4.0.165, A03
Relase cho DW1901
2 / 8 / 2013
WLAN_10.0.0.216 / BT_7.4.0.165, A03