DELL Inspiron M731R (5735) Laptop của Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


Dell Inspiron M731R Máy tính xách tay

tải DELL Inspiron M731R (5735) Máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek High-Definition ALC3223 lái xe (HD) Audio
1 / 21 / 2014
6.0.1.7023, A02
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
AMD A76M FCH, AMD Radeon HD 8510G driver
10 / 8 / 2013
12.105.1, A00
Realtek RTS5170 cardreader điều khiển
10 / 8 / 2013
6.2.9200.39048, A00
Network (4)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Dell Wireless 1704 Wi-Fi + Bluetooth
1 / 21 / 2014
WLAN_6.30.223.99 & BT_12.0.0.7850, A01
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
10 / 8 / 2013
1.0.0, A00
Driver Dell Wireless 1705 Wi-Fi + Bluetooth
10 / 8 / 2013
10.0.0.255, A00
Realtek RTL8105E Ethernet Controller Driver
10 / 8 / 2013
8.018.0621.2013, A00