DELL Inspiron Mini 10 (1010) Laptop Win XP, Vista, Win 7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron Mini Netbook 10

tải DELL Inspiron Mini 10 (1010) Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio ALC269, v.5.10.0.5798, A03
8 / 27 / 2009
5.10.0.5798, A03
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Mobile, v.8.8.0.1011, A00
3 / 2 / 2009
8.8.0.1011, A00
Realtek RTS5158E Card Reader, v.6.0.6000.0072, A01
3 / 2 / 2009
6.0.6000.0072, A01
Modem / Truyền thông (7)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mini Card Application Dell Wireless 5730 VZW di động băng thông rộng
9 / 15 / 2009
1.0.0, A00
Dell Dell GPS Mini-Card, v.3.1.0_18, A01
8 / 25 / 2009
3.1.0_18, A01
Dell Dell GPS Mini-Card, v.3.10_18 +, A01
8 / 25 / 2009
3.10_18 +, A01
Network (3)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell không dây WLAN 1520 nửa MiniCard, v.5.10.91.13 (Driver); 5.10.79.22 (Application), A01
10 / 20 / 2009
5.10.91.13 (Driver); 5.10.79.22 (Application), A01
Dell không dây WLAN 1397 nửa MiniCard (4312bg), không dây WLAN 1510 nửa MiniCard (4322), Dell Wireless 1397, 1510 nửa MiniCard, v.5.10.79.7, A24
4 / 23 / 2009
5.10.79.7, A24
Realtek LAN RTL8102EL, v.5.174.122.2009, A01
4 / 14 / 2009
5.174.122.2009, A01
Video (6)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital TV Receiver DVBT-01 điều khiển
11 / 25 / 2009
4.2.10.27180, A02
Dell Digital DVBT-01 nhận truyền hình ứng dụng
11 / 23 / 2009
6.0.26347, A00
Intel Graphics_Media 945GSE / GM965, v.6.14.10.1098, A01
10 / 9 / 2009
6.14.10.1098, A01