DELL Inspiron Mini 10 (1012) máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7, ứng dụng, cập nhật


Dell Inspiron Mini 10 (1012) Netbook

tải DELL Inspiron Mini 10 (1012) Netbook Windows XP, Windows Drivers 7, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek ALC272 Audio, v.XP: 5.10.0.5978 Win7: 6.0.1.5978, A02
1 / 12 / 2010
XP: 5.10.0.5978 Win7: 6.0.1.5978, A02
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Tiger Pointer Chipset, v.9.1.1.1019, A00
1 / 12 / 2010
9.1.1.1019, A00
Realtek RTS5159-GR Card Reader, v.6.1.7600.30105, A01
1 / 12 / 2010
6.1.7600.30105, A01
Modem / Truyền thông (5)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5620 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini-Card Application
5 / 20 / 2010
3.00.23.003, A07
Dell Wireless 5620 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini-Card, v.1.1.100, A08
5 / 19 / 2010
1.1.100, A08
Driver Dell Wireless 5540 HSPA Mini Card
3 / 10 / 2010
R2N08, A06
Network (4)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 365 Bluetooth Module, v.5.5.0.3208_61_173 (MS HIDS), A04
1 / 19 / 2010
5.5.0.3208_61_173 (MS HIDS), A04
Atheros Atheros AR9285 802.11b / g / n WiFi Adapter, v.7.7.0.429, A00
3 / 24 / 2010
7.7.0.429, A00
Dell không dây WLAN 1397 nửa MiniCard (4312bg), không dây WLAN 1510 nửa MiniCard (4322), Dell Wireless 1397, 1510 nửa MiniCard, v.5.10.38.26 (Driver), A23
1 / 20 / 2010
5.10.38.26 (Driver), A23
Realtek RTL8103EL-GR, v.5.736.728.2009, A00
1 / 12 / 2010
5.736.728.2009, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel NM10, v.6.14.10.5106, A00
1 / 12 / 2010
6.14.10.5106, A00